Over Duobus

Duobus is ontstaan vanuit de vraag een werkwijze te ontwikkelen die het ondernemerschap van zzp’ers in de zorg duidelijk naar voren laat komen en daarnaast de administratieve lasten van zowel opdrachtgever als zzp’er vermindert. Zorg op maat wordt bij uitstek door zzp’ers geleverd en door veel te automatiseren is er meer tijd voor deze zorg. Wij menen hierin geslaagd te zijn en blijven constant werken aan verbeteringen.

Alles wat wij doen en gaan doen moet bijdragen aan de kwaliteit van geleverde zorg en het gemak voor zorgorganisaties en zzp’ers. Veranderingen in de zorg vragen om flexibelere organisaties, die dezelfde of hogere kwaliteit zorg leveren tegen een minder hoog tarief. Dit is vaak moeilijk of niet mogelijk en daarom is het cruciaal hier duurzame oplossingen voor te vinden, die bijdragen aan het voortbestaan van goede zorg in Nederland. Wij geloven dat nieuwe technieken en samenwerkingen een hulpmiddel kunnen zijn om dit te realiseren.

Het online platform

Duobus is uiteindelijk een platform geworden waar zorgorganisaties en zzp’ers in de zorg elkaar kunnen vinden. Dit platform is geschikt voor extramurale zorg (thuiszorgorganisaties en gemeenten), maar ook intramurale zorg (zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen). Duobus is niet zomaar ontwikkeld, maar samen met zorgaanbieders en zzp'ers in de zorg gecreëerd om het werken met zzp’ers in de zorg mogelijk te maken en mogelijk te houden. Daarom zijn we trots op het resultaat; een platform en dienst aangesloten op de praktijk. Duobus blijft zich continue ontwikkelen om ZZP'ers en zorgaanbieders nog beter te ondersteunen in de uitdagingen binnen de zorg.

Beveiliging

Duobus werkt met persoons- en financiële gegevens van zorgverleners, zorgvragers, zorgaanbieders en andere stakeholders. Beveiliging is dan ook topprioriteit. Daarom spant Duobus zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen, dat alleen de personen waarvoor de informatie bedoeld is, deze informatie krijgen te zien. Daarom wordt Duobus ontwikkeld en beheerd tegen de geldende standaarden. Richtlijnen waar Duobus zich onder andere aan conformeert zijn de beveiligingsrichtlijnen voor WebApplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Gezamenlijk ontwikkelen

Wij geloven sterk in het samen ontwikkelen van een service; het ontwikkelen voor en door de gebruikers zelf. Er is veel deskundigheid binnen Duobus, maar juist door het samenwerken met professionals binnen en buiten de organisatie kunnen we iets betekenen voor de zorgsector. Gebruikers kunnen ideeën aangeven, andere gebruikers kunnen hierop reageren en men wordt gefaciliteerd elkaar te helpen. Dit zorgt ervoor, dat er alleen wordt gewerkt aan onderdelen die daadwerkelijk aansluiten op de zorg en er geen dingen gemaakt worden 'omdat het kan'.