Cursussen

Hier vindt u het aanbod van cursussen op Duobus.

Cursussen 1 t/m 10 van de in totaal 24 cursussen (0.0006 seconden)

AANBIEDING - Sander de Hosson - Inleiding in de palliatieve zorg deel 1 t/m 4

Bundel € 125,00

AANBIEDING
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 1 t/m 4
Alle 4 de delen van de serie met 10% korting plus het boek Slotcouplet van Sander de Hosson ter waarde van 18,99 gratis binnen enkele weken thuisgestuurd.
Accreditatie ...

PEG-katheter en Buttonzorg bij kinderen

Kindzorg Lesvorm: Klassikaal € 50,00

Wanneer een kind voor langdurige periode sondevoeding nodig heeft, biedt de PEG-katheter uitkomst. De PEG-katheter wordt rechtstreeks door de buikwand in de maag gebracht. Het voordeel hiervan is dat het kind geen sonde in de neus hoeft te hebbe ...

Komt een kind bij de dokter (symposium)

Kindzorg Lesvorm: Online € 45,00

Op 3 maart 2017 vond het symposium 'Komt een kind bij de dokter' plaats, georganiseerd door Coöperatie Dichtbij. Het symposium ging over de nieuwste ontwikkelingen binnen de (palliatieve) kindzorg. Daarin zijn de ervaringen van ouders en kinder ...

Interculturele palliatieve zorg

Palliatieve zorg Lesvorm: Klassikaal € 95,00

Interculturele palliatieve zorg is niets meer en niets minder dan het verlenen van vraaggerichte en individuele zorg aan ernstig zieke mensen en hun naasten met een andere culturele achtergrond dan degene die de zorg verleent.
Deze cursus geeft ...

Verlies verdient aandacht - een scholing over de impact van verlies op gezinnen, kinderen en jongeren

Overig Lesvorm: Klassikaal € 199,00

Iedereen komt vroeg of laat in aanraking met verlies. Bij verlies wordt vaak gedacht aan overlijden, maar verlies heeft vele gezichten. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, scheiding van ouders, beëindigen van een vriendschap, de dood van een ...

Verbinden en verbanden leggen - Congres Verpleegkundige Topzorg

Overig Lesvorm: Online € 45,00

Veel zorgprofessionals krijgen in hun werk te maken met wonden en wondzorg. In het congres ‘Verbinden en verbanden leggen’ van Verpleegkundige Topzorg op 30 oktober 2018 is uiteengezet hoe de wondzorg de afgelopen jaren is verbeterd en welke ...

ALS symposium 'Wat ALS'

Ziektebeelden Lesvorm: Online € 45,00

Wat als iemand gediagnosticeerd is met ALS? Wat betekent dat voor hem of haar, de naasten en de betrokken artsen en zorgverleners? Dit is de kernvraag van het symposium Wat ALS… dat op vrijdag 8 december 2017 plaatsvond in het Hampshire Hotel ...

Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie

Palliatieve zorg Lesvorm: Klassikaal € 99,00

In de scholing ‘Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie’ staan we stil bij de vragen en dilemma’s rondom de toepassing van palliatieve sedatie.
Terwijl er over euthanasie een landelijk debat wordt gevoerd en het uitvoerig in het ni ...

HKZ voor zzp’ers in de zorg

Kwaliteit Lesvorm: Klassikaal € 199,00

Sinds dit jaar is er de HKZ voor zzp’ers in de zorg. HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen, waaronder Coöperatie Dichtbij U.A., een norm en een certificatieschema voor zzp’ers in de zorg en welzijn ontwikkeld. Met het keurme ...

Levenseindegesprekken: wanneer voer je ze, waar gaan ze over en hoe doe je dat?

Communicatie Lesvorm: Klassikaal € 99,00

Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de ...