BHV training | geschikt voor basis en herhaling

Praktische info

Categorie
Vaardigheden
Lesvorm
Blended learning
Punten
16
Kosten
€ 199,00
Inschrijven

Over Zorg voor leren

info@zorgvoorleren.nl
085 130 87 90
https://www.zorgvoorleren.nl

Deze training is geschikt als basistraining en als herhalingstraining. De BHV training wordt aangeboden in Wormerveer (Noord-Holland), Bodegraven (Zuid-Holland, tegen Utrecht aan) en Oss (Noord-Brabant).

Voor wie

Deze training is geschikt voor iedereen die in de zorg werkt. Vooropleiding en functie maakt niet uit.

Opzet

De theorie wordt vooraf via e-learning aangeboden waar je in je eigen tempo doorheen kunt. De theorie wordt aangeboden in 4 modules en daarbij kun je rekening houden met gemiddeld 2 uur per module. Elke module sluit ook af met een kennistoets die je kunt herkansen. De praktijk bestaat dat uit 1 dag waarin je vooral ook met de vaardigheden aan de slag gaat zoals reanimeren, het gebruik van de AED, een slachtoffer in stabiele zijligging leggen en het blussen van een brand.

Programma

BHV Basis:
 • Taken van de BHV'er
 • 5 basisstappen
 • Alarm
 • Slachtoffer(s)
 • Omstanders
 • Herkenbaarheid
 • Materialen
 • Oefenen en scholing
 • BHV beleid en wetgeving
BHV Eerste hulp:
 • Reanimatie
 • Niet reanimeren verklaring
 • AED
 • Verslikken
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Hersenschudding
 • Diabetes mellitus type II
BHV Niet spoedeisende hulp:
 • Wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen
 • Verstuikingen
 • Botbreuken
 • Ontwrichtingen
 • Wervelletsel
 • Brandwonden
BHV Brandbestrijding:
 • Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurenprocedure
 • Oefenen met blussen
BHV Ontruiming:
 • Wanneer wordt ontruimingsprocedure in gang gezet?
 • Taken van de BHV'ers bij ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij ontruimen
 • Welk gedrag kun je van mensen verwachten bij een ontruiming?
 • Oefenen met communicatie

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV'er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Handelt volgens de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV'er;
 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Kan een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen;
 • Kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • Kan de Rautek methode uitvoeren;
 • Kan een slachtoffer reanimeren;
 • Kan de snelle kantelmethode toepassen;
 • Kan een AED gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kan volgens de BHV richtlijnen handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes;
 • Kan de basistappen van wondbehandeling uitvoeren en kan lichte en ernstige wonden behandelen;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de hand;
 • Kan een dekverband aanbrengen op een vinger;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de elleboog;
 • Kan oogletsel behandelen;
 • Kan een kneuzing behandelen;
 • Kan een verstuiking behandelen;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond;
 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV'er is bij brand;
 • Kan de deurprocedure bij brand juist uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is;
 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming;
 • Kan duidelijk met anderen communiceren via een portofoon.

De trainers

Deze praktijktoetsing wordt verzorgt trainers van Zorg voor leren. Zorg voor leren verzorgt sinds 2014 bijscholingen voor zorgverleners en beschikt over een eigen digitaal leerplatform met een uitgebreide bibliotheek aan modules. De BHV trainers zijn ervaren instructeurs die werken volgens de richtlijnen van het NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad.

Zorg voor leren vindt naast de kwaliteit van de scholing, materialen ook de sfeer zeer belangrijk. Mede daarom zijn de praktijklokalen ook huiselijk ingericht.

Praktijklokaal Wormerveer

Praktische informatie

Duur: gemiddeld 2 uur per e-learning module afhankelijk van persoonlijke leerstijl (er zijn 4 modules) + 7,5 uur praktijk
Accreditatie: 16 punten (V&V)
Prijs: € 199,00 vrijgesteld van btw, inclusief e-learning, lunch, koffie, thee, digitaal certificaat en reflectieopdrachten achteraf in de leeromgeving.
Geldigheid: De e-learning blijft vanaf moment van aanmelden 1 jaar toegankelijk.