Privacy & Cookies

Verantwoordelijk

Duobus B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duobus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u www.duobus.nl bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Verschillende groepen personen/gebruikers waarvan (potentiele) persoonsgegevens van worden verwerkt:

We maken onderscheid in verschillende personen, omdat er van verschillende personen andere informatie wordt verwerkt. Dit zijn de volgende 5 groepen:

1. Niet-ingelogde bezoekers (personen die zonder registratie of login actie op www.duobus.nl navigeren)

 

Ingelogde bezoekers: personen die zijn ingelogd met een geregistreerd account, hierna gebruikers genoemd:

 

2. Gebruikers: Zelfstandige zorgverleners (zzp’ers)

3. Gebruikers: Cursisten

4. Gebruikers: Vertegenwoordigers of werknemers van zorginstellingen

5. Gebruikers: Vertegenwoordigers of werknemers van scholingsaanbieders

 

Gegevens die verwerkt worden van alle personen

Van alle bovenstaande personen worden de volgende gegevens verwerkt in logbestanden van onze webserver:

- Het IP-adres waar vanaf u www.duobus.nl bezoekt

- De useragent die uw browser meestuurt (doorgaans de naam en versie van de browser en het besturingssysteem van het apparaat)

 

Deze informatie wordt opgeslagen om:

 

-  Op korte termijn (minuten tot enkele uren): misbruik en/of aanvallen (al dan niet geautomatiseerd) te kunnen registreren en hierbij eventuele restricties voor te kunnen configureren

- Lange termijn (30 dagen): om onderzoek en analyse te kunnen doen naar (potentiële) beveiligingsproblemen.

 

Gegevens die verwerkt worden van alle personen, op de publiekelijk toegankelijke pagina’s

Voor alle personen die pagina’s bezoeken die toegankelijk zijn voor iedereen (in tegenstelling tot pagina’s alleen voor gebruikers), worden de volgende gegevens verwerkt in Matomo, een statistiekenprogramma die op onze eigen webserver draait:

- Het IP-adres waar vanaf u www.duobus.nl bezoekt, deels geanonimiseerd door de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van het IP-adres weg te halen

- De useragent die uw browser meestuurt

Deze informatie wordt opgeslagen om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden en hoe bezoekers op www.duobus.nl zijn gekomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duobus B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt met de instelling hieronder ook kiezen voor een opt-out cookie, waardoor uw gegevens ook niet meegenomen worden in ons statistiekenprogramma Matomo.

Op onze website vind je op een aantal pagina's videos die gehost worden door YouTube. Als je klikt op de afbeelding van de video, wordt de video daadwerkelijk ingeladen en krijg je cookies van YouTube. Bij afbeelding van de video verwijzen we naar de cookie en privacy policy van YouTube.

 

Gegevens die verwerkt worden van gebruikers: Zelfstandige zorgverleners (zzp’ers), met daarachter het doel en legale basis:

Gegevens

Doel

Legale basis

Bewaartermijn

Geslacht, voorletters, voor- en achternaam

Identificeren en controleren

Wettelijke verplichting

De identificatie en controle wordt uitgevoerd voor zorgorganisaties die moeten voldoen aan

1. de Wet arbeid vreemdelingen (artikel 15a)

2. om de VOG te controleren: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): artikel 4 lid 2

Tot uitschrijving of totdat de wettelijke termijn is verstreken

Burgerservicenummer (BSN)

Aanleveren aan Belastingdienst (Uitbetaalde bedragen aan derden)

Wettelijke verplichting

Organisaties die werken met zzp'ers die facturen sturen zonder btw, moeten het BSN opsturen naar de Belastingdienst.

Tot uitschrijving of 2 jaar na de laatse factuur.

Voor- en achternaam

Adresseren

Toestemming

U wordt geadresseerd in communicatie tussen Duobus en u of communicatie tussen u en andere partijen op Duobus

Tot uitschrijving

Voorletters, achternaam en e-mail

Indien u een VOG wilt aanvragen, zijn deze gegevens benodigd

Toestemming

Vog aanvraag: Bij het indienen van een VOG aanvraag bij Justis, worden uw voorletters, achternaam en e-mail gevraagd door Justis

Tot uitschrijving

Factuurgegevens: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, KvK-nummer, IBAN en adres

Gegevens op facturen zetten

Wettelijke verplichting

Facturen van Duobus aan u en facturen die u zelf stuurt aan zorgorganisaties binnen Duobus. Duobus en zorgorganisaties moeten deze gegevens bewaren op basis van Regeling Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen: 3.3.2

 

Toestemming

Facturen van uzelf aan anderen is op basis van uw eigen acties en toestemming.

Facturen van Duobus aan u: 10 jaar

 

Facturen van u aan zorginstellingen op Duobus: 7 jaar (Algemene wet inzake rijksbelastingen: Artikel 52 lid 4)

Telefoonnummer (contact)

Contactmogelijkheid voor Duobus, zorginstellingen, scholingsaanbieders, collega zorgverleners

Toestemming

 

Tot uitschrijving

Telefoonnummer (2 staps verificatie)

2e stap bij het inloggen

Toestemming

1 van de opties bij 2 staps verificatie is het ontvangen van een SMS bericht. Indien u hier voor kiest zal uw telefoonnummer hier voor worden opgeslagen.

Tot uitschrijving

E-mailadres

1. Contactmogelijkheid voor Duobus, zorginstellingen, scholingsaanbieders, collega zorgverleners

2. Om in te loggen op uw account

Toestemming, Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang van Duobus is om de werking van het platform te garanderen. Een e-mail adres is benodigd voor het inloggen en het uitvoeren van een wachtwoord reset.

Tot uitschrijving

IP-adres, internetbrowser en apparaat type (useragent)

1. Ter beveiliging: om de 2 factor authenticatie te laten werken,

2. Om activiteiten te loggen

Gerechtvaardigd belang

1. Om te controleren of er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw account, is een IP-adres en useragent controle noodzakelijk.

2. Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, of inzage heeft gehad tot welke andere persoonsgegevens, wordt uw IP-adres en useragent hierbij opgeslagen

2 jaar

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Communicatie tussen Duobus en u, tussen u en andere gebruikers op Duobus

Toestemming

U levert deze gegevens actief aan in de betreffende context van communicatie en dienstverlening

Tot uitschrijving, of tot dat u ze weghaalt waar mogelijk

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het kunnen nagaan van acties die zijn ondernomen onder uw account

Gerechtvaardigd belang

Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, of inzage heeft gehad tot welke andere persoonsgegevens, wordt uw IP-adres hierbij opgeslagen

2 jaar

Persoonsgegevens die verwerkt worden en te kenmerken zijn als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens

Doel

Legale basis

Bewaartermijn

Scan bewijs lidmaatschap klachtencommissie

Documenten controleren en beschikbaar stellen aan zorginstellingen op Duobus

Toestemming, Wettelijke verplichting

U levert de documenten aan met uw toestemming, zodat de zorginstellingen waarvoor u wilt werken deze kunnen inzien en controleren. Wanneer u voor hen werkt, moeten zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen onder de wkkgz en belastingwetten om de documenten te bewaren, omdat zij volgens de wet moeten kunnen aantonen dat zij werken met gekwalificeerde personen en bedrijven die voldoen aan alle wetgeving.

Tot uitschrijving of totdat de wettelijke termijn is verstreken

Scan fysiek diploma of digitaal uittreksel uit het DUO register

Scan verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Scan verzekeringspolis bedrijfsaansprakelijkheid

Scan Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

BIG nummer

KvK nummer

Scan bewijs lidmaatschap V&VN Kwaliteitsregister / V&VN nummer

Geboortedatum

Controleren van de identiteit, controleren geldigheid van identiteit

Toestemming, Wettelijke verplichting

Indien u wilt werken voor zorginstellingen via Duobus, wordt uw identiteit gecontroleerd op basis van Wet arbeid vreemdelingen (artikel 15a). Aangezien uw identiteitsdocument niet wordt gescand, wordt de geboortedatum genoteerd om te kunnen aantonen dat de bijbehorende naam behoort tot de gecontroleerde identiteit. De geldigheidsduur wordt gecontroleerd en daarnaast bewaard, om te kunnen vaststellen tot hoelang uw identiteitsbewijs nog geldig is, om vast te kunnen stellen of u nog nieuwe opdrachten kunt aangaan via Duobus.

Tot uitschrijving of totdat de wettelijke termijn is verstreken

Geldigheidsduur ID-bewijs

 

 

Gegevens die verwerkt worden van gebruikers: Cursisten, met daarachter het doel en legale basis:

Gegevens

Doel

Legale basis

Bewaartermijn

Geslacht, voor- en achternaam

Adresseren

Toestemming

U wordt geadresseerd in communicatie tussen Duobus en u of communicatie tussen u en andere partijen op Duobus

Tot uitschrijving of totdat de wettelijke termijn is verstreken

Factuurgegevens: Naam en adres

Gegevens op facturen zetten

Wettelijke verplichting

Facturen van Scholingsaanbieders aan u worden bewaard op basis van Regeling Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen: 3.3.2

Facturen van scholingsaanbieders aan u: 7 jaar (Algemene wet inzake rijksbelastingen: Artikel 52 lid 4)

Telefoonnummer

Contactmogelijkheid voor Duobus en scholingsaanbieders

Toestemming

 

Tot uitschrijving

Telefoonnummer (2 staps verificatie)

2e stap bij het inloggen

Toestemming

1 van de opties bij 2 staps verificatie is het ontvangen van een SMS bericht. Indien u hier voor kiest zal uw telefoonnummer hier voor worden opgeslagen.

Tot uitschrijving

E-mailadres

1. Contactmogelijkheid voor Duobus, scholingsaanbieders

2. Om in te loggen op uw account

Toestemming, Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang van Duobus is om de werking van het platform te garanderen. Een e-mail adres is benodigd voor het inloggen en het uitvoeren van een wachtwoord reset.

Tot uitschrijving

IP-adres, internetbrowser en apparaat type (useragent)

1. Ter beveiliging: om de 2 factor authenticatie te laten werken,

2. Om activiteiten te loggen

Gerechtvaardigd belang

1. Om te controleren of er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw account, is een IP-adres en useragent controle noodzakelijk.

2. Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, wordt uw IP-adres en useragent hierbij opgeslagen

2 jaar

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Communicatie tussen Duobus en u, tussen u en andere gebruikers op Duobus

Toestemming

U levert deze gegevens actief aan in de betreffende context van communicatie en dienstverlening

Tot uitschrijving, of tot dat u ze weghaalt waar mogelijk

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het kunnen nagaan van acties die zijn ondernomen onder uw account

Gerechtvaardigd belang

Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, wordt uw IP-adres hierbij opgeslagen

2 jaar

Persoonsgegevens die verwerkt worden en te kenmerken zijn als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens

Doel

Legale basis

Bewaartermijn

BIG nummer

V&VN nummer

Om uw accreditatie bij V&VN op te voeren

Toestemming

Indien u uw accreditatie punten automatisch wilt bijgeschreven krijgen, is of het V&VN nummer of BIG nummer nodig.

Tot uitschrijving

 

 

Gegevens die verwerkt worden van gebruikers: Vertegenwoordigers of werknemers van zorginstellingen én scholingsaanbieders, met daarachter het doel en legale basis:

Gegevens

Doel

Legale basis

Bewaartermijn

Geslacht, voor- en achternaam

Adresseren

Toestemming

U wordt geadresseerd in communicatie tussen Duobus en u of communicatie tussen u en andere partijen op Duobus

Tot uitschrijving

Telefoonnummer

Contactmogelijkheid voor Duobus en Duobus gebruikers

Toestemming

 

Tot uitschrijving

Telefoonnummer (2 staps verificatie)

2e stap bij het inloggen

Toestemming

1 van de opties bij 2 staps verificatie is het ontvangen van een SMS bericht. Indien u hier voor kiest zal uw telefoonnummer hier voor worden opgeslagen.

Tot uitschrijving

E-mailadres

1. Contactmogelijkheid voor Duobus en Duobus gebruikers

2. Om in te loggen op uw account

Toestemming, Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang van Duobus is om de werking van het platform te garanderen. Een e-mail adres is benodigd voor het inloggen en het uitvoeren van een wachtwoord reset.

Tot uitschrijving

IP-adres, internetbrowser en apparaat type (useragent)

1. Ter beveiliging: om de 2 factor authenticatie te laten werken,

2. Om activiteiten te loggen

Gerechtvaardigd belang

1. Om te controleren of er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw account, is een IP-adres en useragent controle noodzakelijk.

2. Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, wordt uw IP-adres en useragent hierbij opgeslagen

2 jaar

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Communicatie tussen Duobus en u, tussen u en andere gebruikers op Duobus

Toestemming

U levert deze gegevens actief aan in de betreffende context van communicatie en dienstverlening

Tot uitschrijving, of tot dat u ze weghaalt waar mogelijk

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het kunnen nagaan van acties die zijn ondernomen onder uw account

Gerechtvaardigd belang

Om te kunnen achterhalen welke acties u heeft uitgevoerd, wordt uw IP-adres hierbij opgeslagen

2 jaar

 

 

 

Aanvullende doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- U de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van onze dienstverlening

- U de mogelijkheid te bieden om opdrachten overeen te komen

- Duobus B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Duobus B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duobus B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Duobus B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen door zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) in onze website maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw betaalgegevens (IBAN en BIC), naam rekeninghouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum e.d. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verlening van de diensten van Sisow. Sisow kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sisow, sluit Sisow een verwerkersovereenkomst. Sisow selecteert derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, conform de wet of contractuele verplichtingen.

 

Mailwriter

Zodra u als gebruiker uw naam- en adresgegevens invult in uw account, zal er een brief per post naar u verstuurt worden. Wij maken gebruik van de diensten van Mailwriter voor het uitprinten en versturen van de brieven. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Mailwriter delen. Mailwriter gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Mailwriter onderaannemers inschakelt zoals PostNL, stelt Mailwriter uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

 

MailChimp

Als u onderin de website aanmeld voor onze nieuwsbrief, krijgt u een e-mail met de controlevraag of u inderdaad wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief bij ons account van MailChimp. Wij versturen sommige e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst (Data Processing Addendum) met Mailchimp. Hierin wordt vastgesteld dat persoonsgegevens die buiten de EEA (European Economic Area, United Kingdom and Switzerland) worden verwerkt, worden beveiligd volgens de Privacy Shield norm.

 

Dynalogic

Als een zelfstandige zorgverlener (zzp’er) een afspraak maakt in Duobus om documenten te scannen, zal Dynalogic deze documenten scannen. Dynalogic geeft deze scans vervolgens via een beveiligde verbinding aan Duobus. Duobus heeft een verwerkersovereenkomst met Dynalogic.

 

MessageBird

Gebruikers die als 2e stap van de 2 staps-verificatie de optie SMS hebben gekozen, krijgen per SMS een code om in te kunnen loggen. Deze code wordt aan uw ingevoerde telefoonnummer via SMS-gateway provider MessageBird verstuurd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Messagebird.

 

Zorginstellingen

Als zelfstandige zorgverlener (zzp’er) bent u op zoek naar zorginstellingen op Duobus. Als u met hen wilt werken, moeten zij eerst uw documenten controleren via Duobus. Op het moment dat u de volgende acties in Duobus uitvoert, worden uw naam- adres en scans binnen Duobus gedeeld met de zorginstelling:

- Als u reageert op een opdracht van een zorginstelling

- Als u een koppeling aanvraagt met een zorginstelling

 

Scholingsaanbieders

Als zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en Cursisten aanmelden bij een cursus, worden de naam- en adresgegevens, het V&VN en BIG-nummer binnen Duobus gedeeld met de scholingsaanbieder.

 

 

Partijen waaraan Duobus uw persoonsgegevens verstrekt, puur op basis van uw eigen toestemming, actie en verzoek:

Justis

Het is voor zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) mogelijk om een VOG aanvraag te starten via Duobus. Justis vraagt hiervoor de voorletters, achternaam en e-mail adres om het verzoek verder af te handelen.

 

Freelance Factoring

Duobus biedt voor zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) een technische koppeling met Freelance Factoring. Indien u hiermee wilt samenwerken kunt u de koppeling in Duobus activeren. Als laatste stap van het activeren, stuurt u de scan bewijs van identiteitscontrole samen met de scan bankpas op naar Freelance Factoring. Dit wordt duidelijk aan u gevraagd en in beeld gebracht, en gebeurt alleen met uw toestemming en actie. Nadat de koppeling actief is, worden (een selectie van) uw facturen in Duobus opgestuurd naar FreelanceFactoring, het doel van de koppeling.

 

 

Periodieke mailing aan gebruikers

Om onze gebruikers op de hoogte te stellen over belangrijke veranderingen over uw account en over ons platform, sturen we periodiek mailings aan gebruikers met een actief account. Dit betreft het aanbod van nieuwe opdrachten, of u nieuwe berichten of notificaties heeft ontvangen en wijzigingen in ons platform. U kunt in uw account instellen of, en hoe vaak u deze e-mails wilt ontvangen. Onderin deze e-mails is tevens de link naar deze pagina zichtbaar. Wanneer u uw account registreert wordt u gevraagd naar uw gewenste instellingen, waarbij er standaard niets wordt verzonden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Duobus B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duobus B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duobus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (indien er geen andere wettelijke basis voor is). Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@duobus.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Duobus B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Duobus B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duobus B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@duobus.nl. Duobus B.V. heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

- logische toegangscontrole;

- tweestapsverificatie is vereist voor alle accounts;

- fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging door gecertificeerd datacenter;

- firewall die alleen toegang geeft tot bevoegd en noodzakelijk verkeer;

- DKIM, SPF en DMARC ter voorkoming van phishing e-mails gericht op het bemachtigen van inlog gegevens;

- DNSSEC ter voorkoming van onbevoegde invloed in het DNS omzet proces;

- beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

- gebruikmakend van het HSTS protocol en inschrijving in de HSTS preload lijst van Google Chrome om de https (TLS) verbinding te garanderen;

- gebruikmakend van veilige cipher suites zoals gespecificeerd in de richtlijnen van het NCSC en Qualys, Inc. om kwetsbaarheden in TLS uit te sluiten;

 

Contactgegevens:

Duobus B.V.

Zuidlaarderweg 30

9756 TM Glimmen

info@duobus.nl

+31850471807