Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Praktische info

Categorie
Wet- en regelgeving
Lesvorm
E-learning
Punten
2
Kosten
€ 35
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
Een e-learning over de Wkkgz… iets waar je meteen zin in krijgt? Misschien niet, maar een scholing over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is een van de belangrijkste investeringen die je kunt doen, want deze wet vormt als het ware de ruggengraat van je bedrijf.

In het kort verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. De wet waarborgt daarmee de kwaliteit van zorg. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening en beschrijft deze een aantal verplichte meldingen waar je als zorgverlener aan moet voldoen. Bijvoorbeeld wanneer je tijdens je werk wordt geconfronteerd met geweld of wanneer je kindermishandeling vermoedt.

De Wkkgz geldt niet alleen voor zorginstellingen, maar ook voor zzp’ers. Voor jou als zzp’er is het belangrijk dat je aan cliënten, verzekeraars en/of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kunt aantonen dat je goede zorg verleent en op verbetering van jouw zorgverlening gericht bent, of dat je weet hoe de organisatie waar je voor werkt dit garandeert.
Moeilijk, die Wkkgz? Helemaal niet! We hebben er alles aan gedaan om deze belangrijke informatie op een leuke en eenvoudige manier aan te bieden zodat je moeiteloos door de lesstof gaat.
Daarmee is deze e-learning een die verschil gaat maken – want als je weet wat de wettelijke verplichtingen betekenen voor de dagelijkse praktijk, voel je je zekerder in je werk.

Leerdoelen


- De cursist baseert na het volgen van deze e-learning zijn zorgverlening op basis van wat in de Wkkgz is voorgeschreven;
- De cursist weet wat de doelstelling van de Wkkgz is;
- Na het volgen van de e-learning heeft de cursist kennis van de kwaliteitseisen in de Wkkgz en kan hij/zij deze toepassen in de praktijk;
- De cursist weet aan welke voorwaarden het kwaliteitssysteem van zijn/haar onderneming moet
voldoen en is in staat een kwaliteitssysteem op te zetten dat voldoet aan de eisen die de Wkkgz daartoe stelt.
- De cursist weet op welke wijze hij/zij om moet gaan met het leren van incidenten
- De cursist weet welke meldingen hij/zij verplicht moet doen
- De cursist weet op welke wijze hij/zij om moet gaan met klachten en uitingen van onvrede
- De cursist weet welke overige verplichtingen er vanuit de Wkkgz gelden voor zijn/haar onderneming.

Voor wie


Zelfstandige zorgverleners en zorginstellingen die (begeleiding) verpleging en verzorging thuis aan cliënten leveren.

De docent


De e-learning is ontwikkeld en wordt gepresenteerd door Marjolijn de Mik. Marjolijn is HBO-verpleegkundige en sinds 1992 werkzaam als zelfstandig verpleegkundige in de thuiszorg.
Daarnaast is zij werkzaam als kwaliteitsconsultant voor thuiszorginstellingen. Hierbij vertaalt ze wet- en regelgeving naar de praktijk, waarbij haar eigen ervaring als zorgverlener goed van pas komt. Marjolijn geeft ook (digitale) scholing over wet- en regelgeving aan zorgverleners. Het doel hiervan is de kwaliteit van hun zorg te verhogen, waarbij ze het belangrijk vindt dat zorgverleners weten welke wet- en regelgeving belangrijk is en hoe ze dit moeten toepassen in de dagelijkse praktijk van hun zorgverlening.


Praktische informatie


Duur: +/- 1,5 uur
Accreditatie: 2 punten (V&V)
Prijs: € 35,00 (leden Dichtbij € 26,25)

Lessen in deze cursus

  Module 1: Inleiding op de Wkkgz

  1.1 Introductie docent en scholing
  1.2 Achtergrond en speerpunten Wkkgz
  1.3 Voor wie geldt de Wkkgz en welke zorg- en dienstverlening betreft dit?
  1.4 Kennisvragen

  Module 2: Kwaliteit en kwaliteitssystemen

  2.1 Kwaliteit en kwaliteitssystemen
  2.2 Kwaliteitssysteem
  2.3.1 Voldoen aan wettelijke eisen kwaliteitssysteem
  2.3.2 Hoe als zzp'er voldoen aan de kwaliteitseisen?
  2.3.3 Kwaliteitssysteem en een opdrachtgever
  2.4 Kennisvragen

  Module 3: Leren van incidenten

  3.1 Wat zijn incidenten?
  3.2.1 Veilig melden en leren van incidenten
  3.2.2 Veilig incident melden (VIM)
  3.3 Leren van incidenten
  3.4 Incident bespreken en vastleggen
  3.5 Voorbeeld leren van incidenten- Caus Hendrik
  3.6 Calamiteiten
  3.7 Kennisvragen

  Module 4: Meldingen

  4.1 Verplichte meldingen
  4.2 Calamiteiten
  4.3 Geweld in de zorgrelatie
  4.4 Ernstig disfunctioneren
  4.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  4.6 Kennisvragen

  Module 5: Overige wettelijke verplichtingen

  5.1 Introductie van de module
  5.2.1 Overige verplichtingen Wkkgz
  5.2.2 Vergewisplicht
  5.2.3 Schriftelijke overeenkomst en andere verplichtingen
  5.3 Kennisvragen

  Module 6: Omgaan met klachten en signalen van onvrede

  6.1 Introductie van de module
  6.2 Klachtrecht volgens de Wkkgz
  6.3 Signalen van onvrede en klachten
  6.3.1 Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  6.4 Er is een klacht ingediend en dan?
  6.5 De geschilleninstantie
  6.6 Kennisvragen

  Module 7: Eindtoets

  7.1 Introductie
  7.2 Eindtoets

  Module 8: Afsluiting

  8.1 Afsluiting
  8.2 Beoordeling van deze e-learning
  8.3 Einde van de e-learning