E-learning modules BHV (set van 4 modules)

Praktische info

Categorie
Vaardigheden
Lesvorm
E-learning
Punten
9
Kosten
€ 52,50
Inschrijven

Over Zorg voor leren

info@zorgvoorleren.nl
085 130 87 90
https://www.zorgvoorleren.nl

De inhoud is gebaseerd op de laatste richtlijnen vanuit het NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn. Na aanmelden staat de module 1 jaar voor jou open. De studieduur is afhankelijk van jouw ervaring en persoonlijke leerstijl. Hou rekening met gemiddeld 2 uur per module.

Voor wie

De module is bedoeld voor zorgverleners en medewerkers van ondersteunende diensten.

Inhoud

In deze module behandelen we:

BHV de basis:
 • Taken van de BHV'er
 • 5 basisstappen
 • Alarm
 • Slachtoffer(s)
 • Omstanders
 • Herkenbaarheid
 • Materialen
 • Oefenen en scholing
 • BHV beleid en wetgeving
Eerste hulp:
 • Reanimatie
 • Niet reanimeren verklaring
 • AED
 • Verslikken
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Hersenschudding
 • Diabetes mellitus type II
Niet spoedeisende hulp:
 • Wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen
 • Verstuikingen
 • Botbreuken
 • Ontwrichtingen
 • Wervelletsel
 • Brandwonden
Brandbestrijding:
 • Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurenprocedure
Ontruiming:
 • Wanneer wordt een ontruimingsprocedure in gang gezet?
 • Taken van de BHV'ers bij ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij ontruimen
 • Welk gedrag kun je van mensen verwachten bij een ontruiming?

Toets

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel in de leeromgeving, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister V&V.

Leerdoelen

BHV Basis

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV'er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV'er.
Eerste hulp

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer en hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Weet hoe je een slachtoffer van buik naar rug moet draaien;
 • Weet hoe de Rautek methode uitgevoerd moet worden;
 • Weet hoe een slachtoffer gereanimeerd moet worden;
 • Weet hoe de snelle kantelmethode toegepast kan worden;
 • Weet hoe je een AED moet gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.
Niet spoedeisende hulp

De deelnemer:

 • Kent de basistappen van wondbehandeling en weet hoe lichte en ernstige wonden te behandelen;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op de hand;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op een vinger;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op de elleboog;
 • Weet hoe je oogletsel kunt behandelen;
 • Weet hoe je een kneuzing kunt behandelen;
 • Weet hoe je een verstuiking kunt behandelen;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.
Brandbestrijding

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV'er is bij brand;
 • Weet hoe je de deurprocedure bij brand juist moet uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.
Ontruiming

De deelnemer:

 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming.

De aanbieder

Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren. Zorg voor leren verzorgt sinds 2014 bijscholingen voor zorgverleners en beschikt over een eigen digitaal leerplatform met een uitgebreide bibliotheek aan modules. De trainers van Zorg voor leren zijn naast dat zij ervaren trainer zijn, zelf ook werkzaam in de praktijk. De inhoud van de modules is gebaseerd op de laatste protocollen van Vilans en op andere geldende richtlijnen.

Inkijkje in de module BHV | Brandbestrijding

Praktische informatie

Duur: gemiddeld 8 - 9 uur afhankelijk van persoonlijke leerstijl
Accreditatie: 9 punten (V&V)
Prijs: € 52,50 vrijgesteld van btw, inclusief digitaal certificaat
Geldigheid: De e-learning blijft vanaf moment van aanmelden 1 jaar toegankelijk.