Medicatieveiligheid (e-learning)

Praktische info

Categorie
Vaardigheden
Lesvorm
E-learning
Punten
5
Kosten
€ 45
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
Bij het werken met medicijnen worden jaarlijks veel (onbedoelde) fouten gemaakt. Werken met medicatie is foutgevoelig en daarmee risicovol. Medicatieveiligheid heeft als doel: veilige zorg voor de cliënt én veilig werken voor jou als zorgverlener. De kern bij medicatieveiligheid is dat we ons steeds afvragen: wat is waarom veilig en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De e-learning Medicatieveiligheid bespreekt de zes verschillende stappen van het medicatieproces, namelijk voorschrijven, ter hand stellen/afleveren, opslag/beheer, gereed maken, toedienen/registreren en evaluatie. De e-learning leert je ook de werking van medicatie en hoe je de verschillende toedieningswijzen van medicatie veilig kunt uitvoeren. We behandelen de wet- en regelgeving die te maken heeft met medicatie(veiligheid) en de werkwijze en protocollen die je bij de verschillende toedieningsvormen van medicatie moet hanteren.

Leerdoelen


Na het volgen van deze e-learning:
• Weet je wat wordt verstaan onder medicatieveiligheid
• Weet je welke wet- en regelgeving leidend is betreffende medicatieveiligheid
• Heb je kennis van de inhoud van de Veilige principes in de medicatieketen
• Heb je kennis van de leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg.
• Heb je kennis van de werkwijzen bij verschillende toedieningsvormen van medicatie
• Heb je kennis van het toetsingskader Medicatieveiligheid van de IGJ
• Weet je hoe jij je zorgverlening moet uitvoeren op basis van wat in de wet- en regelgeving en protocollen rondom medicatie(veiligheid) staat beschreven

Voor wie


Zorgverleners zowel in intramurale setting als in de verpleging en verzorging thuis.

De docent


De docent in deze e-learning is Marjolijn Blaauw-de Mik. Marjolijn is al ruim 25 jaar werkzaam als zelfstandig verpleegkundige in de (thuis)zorg. Daarnaast werkt ze bij Coöperatie Dichtbij als kwaliteitsconsultant verzorging en verpleging, waarbij ze onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving implementeert. Als docent geeft Marjolijn meerdere scholingen bij Scholing Dichtbij, waaronder de scholingen Wkkgz, Interculturele palliatieve zorg en Kwaliteit van zorg.

Praktische informatie


Duur: +/- 5 uur
Accreditatie: 5 punten (V&V)
Prijs: € 45,00 (leden Dichtbij € 33,75)

Lessen in deze cursus

  Module 1: Introductie

  1.1 Introductie docent en scholing

  Module 2: Medicatieveiligheid

  2.1 Wat is medicatieveiligheid?
  2.2 Medicatieveiligheid 'achter de voordeur'
  2.2.1 Oorzaken medicatie-incidenten
  2.3 BEM (en aanvullende BEM)
  2.3.1 BEM (en aanvullende BEM) vervolg
  2.4 Kennisvragen

  MODULE 3: Wet- en regelgeving rondom medicatie(veiligheid)

  3.1 Inleiding
  3.2 Wetgeving of regelgeving
  3.3 Wet- en regelgeving rondom medicatieveiligheid
  3.4 Wet BIG, WGBO, Wkkgz, AVG en Wbsn-z
  3.5 Regelgeving: Belangrijke richtlijnen, handreikingen en leidraden
  3.5.1 Richtlijn Veilige principes medicatieketen
  3.5.2 Richtlijnen Veilige naalden en injecteren met insulinepen
  3.5.3 Richtlijn Polyfarmacie
  3.5.4 Richtlijn Toedienen en gereedmaken en Handreiking malen
  3.5.5 Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten
  3.5.6 Richtlijn bijwerkingen in de mond en dubbel paraferen
  3.5.7 Leidraad Bekwaamheid medicatie bij medicatie geven langdurige zorg
  3.6 Overige wet- en regelgeving
  3.6.1 Overige wetgeving medicatieveiligheid
  3.6.2 Overige wetgeving zorgverlening
  3.6.3 Overige regelgeving medicatieveiligheid
  3.6.4 Overige richtlijnen, handreikingen en leidraden
  3.7 Ondersteunende en controlerende instanties
  3.8 Kennisvragen

  Module 4: De Veilige principes in de medicatieketen

  4.1 Introductie
  4.2 Stappen in het medicatieproces
  4.2.1 Stappen in het medicatieproces - Totaal overzicht
  4.3 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces
  4.3.1 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces (vervolg)
  4.3.2 Verantwoordelijkheden in het medicatieproces (vervolg)
  4.4 Overige voorwaarden voor medicatieveiligheid
  4.4.1 Afspraken medicatie Beheer Eigen Medicatie (BEM)
  4.4.2 Geneesmiddelen Distributiesysteem (GDS)
  4.4.3 Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
  4.4.4 Toedienlijsten
  4.4.5 Vermalen van medicatie
  4.4.6 Dubbele medicatiecontrole
  4.4.7 Polyfarmacie
  4.5 Kennisvragen

  Module 5: Bekwaamheid medicatie geven

  5.1 Introductie
  5.2 Basiskennis medicijngebruik
  5.2.1 Naamstelling, samenstelling en verkrijgbaarheid medicijnen
  5.2.2 Naamstelling, samenstelling en verkrijgbaarheid medicijnen (vervolg)
  5.3 Toedieningswegen en vormen van medicatie
  5.3.1 Systemische toediening en werking
  5.3.2 Lokale toediening en werking
  5.4 Werking en bijwerking van medicatie
  5.5 Weigeren van medicatie
  5.6 Basisvaardigheden en professionele houding
  5.7 Kennisvragen

  MODULE 6: WERKWIJZE TOEDIENINGSVORMEN MEDICATIE

  6.1 Introductie
  6.2 Orale toedieningsvormen
  6.2.1 Tabletten
  6.2.2 Capsules
  6.2.3 Vloeibare medicatie
  6.2.4 Sublinguale medicatie
  6.2.5 Overige orale toedieningsvormen
  6.2.6 Malen van medicatie
  6.2.7 Besluitvorming malen van medicatie
  6.2.8 Toediening medicatie via sonde
  6.3 Toedieningsvormen via neus, oor, oog en mond
  6.3.1 Neus
  6.3.2 Oor
  6.3.3 Oog
  6.3.4 Mond
  6.4 Toedieningsvormen voor (onderste) luchtwegen
  6.4.1 Inhalatie
  6.4.2 Inhalatiesprays
  6.4.3 Autohalers
  6.4.4 Poederinhalatoren
  6.4.5 Inhalatievloeistoffen
  6.4.6 Stoomdruppels
  6.5 Toedieningsvormen via de huid
  6.5.1 Zalven en crèmes
  6.5.2 Pleisters
  6.6 Rectale toedieningsvormen
  6.6.1 Zetpillen
  6.6.2 Klysma's
  6.7 Vaginale toedieningsvormen
  6.7.1 Vaginaal tablet
  6.7.2 Vaginale crème
  6.7.3 Overige vaginale toedieningsvormen
  6.8 Parenterale toedieningsvormen
  6.8.1 Infusies
  6.8.2 Injecties
  6.8.2.1 Intracutaan
  6.8.2.2 Techniek intracutaan injecteren
  6.8.2.3 Subcutaan
  6.8.2.4 Technieken subcutaan injecteren
  6.8.2.5 Intramusculair
  6.8.2.6 Technieken intramusculair injecteren
  6.8.2.7 Intraveneus
  6.8.3 Aandachtspunten en complicaties
  6.8.4 Desinfecteren
  6.8.5 Veilige naalden
  6.9 Kennisvragen

  Module 7: Eindtoets

  7.1 Introductie
  7.1 Eindtoets

  Module 8: Afsluiting

  8.1 Afsluiting van de scholing
  8.2 Toetsingskader medicatieveiligheid IGJ
  8.3 Beoordeling van de scholing
  8.4 Einde van de e-learning