Professionele Standaarden | VOLGEBOEKT

Praktische info

Categorie
Jeugdhulpverlening
Lesvorm
Klassikale scholing
Punten
11
Kosten
€ 399
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
Deze training is VOLGEBOEKT. Opgave is niet meer mogelijk.

Omschrijving


HBO-geschoolde jeugd- en gezinsprofessionals zijn in het kader van hun SKJ registratie verplicht aan te tonen dat ze kennis hebben van de professionele standaarden. Deze bestaan uit de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals en de Richtlijnen Jeugdhulp, die de professionals zich tijdens deze cursus eigen zullen gaan maken. Deze scholing bestaat uit twee dagdelen:

• In de eerste bijeenkomst is er aandacht voor de geschiedenis van de jeugdhulpverlening, professionele autonomie, de professionele standaarden en relevante wet- en regelgeving, de jeugdwet, beroepscode, professioneel statuut en Richtlijnen Jeugdhulp.

• De tweede bijeenkomst is een verdiepende bijeenkomst waarin het tuchtrecht, casuïstiek uit de praktijk en het werken met een praktisch model bij beroepsethische dilemma’s centraal staat.

De training wordt afgesloten met een afrondende thuisopdracht die de deelnemers binnen vier weken na afronding van de training moeten inleveren. Je kan de training alleen afronden wanneer je 100 % aanwezig is geweest.

Leerdoelen


Doel van deze cursus is om als jeugd- en gezinsprofessional kennis te maken met de beroepsstandaarden. De beroepsethische standaard is de beroepscode. De vakinhoudelijke standaard wordt gevormd door de Richtlijnen jeugdhulp. De cursus richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk.

De jeugd- en gezinsprofessional leert:
• Vorm te geven aan zijn of haar professionele autonomie.
• Gebruik te maken van de Richtlijnen Jeugdhulp binnen zijn of haar dagelijks werk.
• De beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional te integreren in het dagelijks werk.
• Over het ontstaan van de beroepsstandaarden en het tuchtrecht.
• Ethische dilemma’s herkennen en volgens aan de hand van een stappenplan structuur aanbrengen in het maken van afwegingen.

Voor wie


Deze training is bedoeld voor jeugd-en gezinsprofessionals.
We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Accreditatie


Deze scholing is geaccrediteerd bij SKJ voor 10.7 punten in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Over de docent


De training wordt gegeven door trainers van Community Support Academy. Binnen Community Support draait alles om het versterken van het professioneel handelen. De oorsprong van Community Support Academy ligt in het bieden van begeleiding aan mensen die om wat voor reden dan ook vastlopen in het dagelijks leven. Uitgangspunt in de hulpverlening volgens de methodiek Community Support is dat iedereen zelf richting geeft aan zijn leven en dat je als professional daar ondersteunt waar dat nodig is. Maar vooral ook dat je de ander stimuleert om zelf stappen te zetten en daarbij vooral zijn eigen netwerk te betrekken. Deze methodiek komt ook terug in de trainingen die ze verzorgen. Daarbij gaat het telkens om jouw professionele identiteit. Wat is jouw richting? Waar geloof jij in? Wat gaat er goed? Wat heb je nodig om je te ontwikkelen? In de trainingen word je op een praktische manier uitgedaagd om op andere manieren te werken, te kijken vanuit mogelijkheden en te werken vanuit de basishouding dat de klant te allen tijde centraal blijft staan.

Klassikaal of digitaal


Wanneer de situatie dit toelaat zal deze scholing fysiek plaatsvinden bij ons op locatie in Groningen. Indien de maatregelen rondom het Coronavirus dit niet toelaten dan zal de scholing online via Teams gegeven worden.

Praktische informatie


Datum: 3 en 24 november 2021 (Let op: het is een tweedaagse scholing)
Tijd: 09.00 - 13:00u
Kosten: €399,00 (leden Dichtbij €299,25)
Accreditatie: 10.7 punten (SKJ)
Locatie: Rouaanstraat 23a, 9723 CD Groningen