Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg | 28 oktober 2022 en 27 januari 2023

Praktische info

Categorie
Palliatieve zorg
Lesvorm
Klassikale scholing
Punten
8
Kosten
€ 299
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
Spirituele zorg is een belangrijke dimensie binnen het kwaliteitskader palliatieve zorg. Deze training is opgebouwd vanuit het kwaliteitskader en volgt de richtlijn zingeving en spirituele zorg.

Zorgverleners ervaren vaak handelingsverlegenheid op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Ze zijn gericht op handelen en hebben het liefst een duidelijk antwoord en een oplossing. Maar bij zingevingsvragen help je patiënt en naasten door juist even níét iets te doen, door te luisteren en er voor iemand te zijn. Er ontstaat vertrouwen, en van daaruit kom je veel makkelijker in gesprek over zingeving.
Zorgverleners leren in deze training spirituele behoeften te signaleren en ontwikkelen (basis-)vaardigheden voor het verlenen van spirituele zorg.

De training Spirituele zorg is zo opgezet dat deze wordt gegeven door een duo van een verpleegkundige en een geestelijk verzorger.
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur (met een tussenperiode van 3 maanden).
In die tussentijd vindt 2 x een uur een online koffiemoment plaats.

Daarnaast doet de cursist gedurende de periode waarin de scholing plaatsvindt zelfstudie vanuit de digitale leerwerkplaats van Ligare (min. 4 uur).

Ben je al benieuwd hoe die leerwerkplaats eruit ziet? Neem hier dan een kijkje.

Voor wie


Voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg

Leerdoelen


- De zorgverlener is zich ervan bewust dat aandacht voor spiritualiteit een fundamenteel onderdeel van patiënt- en naastengerichte zorg is, die recht doet aan de waardigheid van alle betrokkenen;
- De zorgverlener kent de richtlijn zingeving en spirituele zorg;
- De zorgverlener kan vanuit de richtlijn het ABC-model toepassen;
- De zorgverlener is zich bewust van de eigen waarden en overtuigingen en erkent dat zijn eigen spiritualiteit deel uitmaakt van zijn professionele functioneren;
- De zorgverlener weet de informatie afkomstig uit de spirituele anamnese en gesprekken over zingeving en spiritualiteit in afstemming met de cliënt zorgvuldig te verwerken in het zorgplan;

Over de docent


De scholing wordt gegeven door 2 maal een duo van een verpleegkundige en een geestelijk verzorger. Alle trainers hebben een train de trainer spirituele zorg gevolgd bij het UMCG, ontwikkeld vanuit het consortium Ligare.

Ilse Verloove heeft een achtergrond als verpleegkundige in de psychiatrie en de palliatieve zorg. Verder is zij werkzaam als coach en trainer op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook begeleid zij intervisie voor zorgverleners.
Marieke Eebes is niveau 4 verpleegkundige en aandachtsvelder palliatieve zorg. Ze volgt een leiderschapstraining via de Omega levensschool waarbij integraal geschoold wordt en spiritualiteit een brede basis vormt.

Angelique Schoemaker is geestelijk verzorger en werkzaam bij Zorggroep Meander. Ze volgt momenteel de master geestelijke verzorging aan de RUG en een hbo-opleiding Theologie en Levensbeschouwing bij Windesheim.
Anne Nipius is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en eerste lijn, en werkzaam bij ‘Netwerk voor levensvragen Groningen’. Ze begeleidt mensen bij levensvragen rondom het levenseinde, ziekte en andere gebeurtenissen die het leven ingrijpend veranderen. Ze heeft ervaring op het gebied van ethiek, gespreksleider moreel beraad, Cura, socratisch gesprek en training in zingevende gespreksvoering aan zorgprofessionals.

Praktische informatie


Datum: 28 oktober 2022 en 27 januari 2023 (let op: het is een tweedaagse scholing)
Tijd:09.30-12.30
Accreditatie: 8 punten (V&V)
Kosten: € 299,- ( leden Coöperatie Dichtbij € 224,25)
Locatie: Hereweg 120, 9725 AK Groningen