Bij de roadmap staan richtdatums. Tot het onderdeel volledig afgewerkt is kan nog blijken dat meer werk nodig is dan gepland. Daarnaast kan de situatie zich voor doen dat een bepaald onderdeel onverhoopt prioriteit krijgt, waardoor een ander onderdeel vertraging op kan lopen. Indien nodig worden de geplande datums bijgewerkt.

Updates Deze updates zijn doorgevoerd

Planning van zorgvragers en eigen planning uitprinten is nu mogelijk.
We hebben een koppeling gerealiseerd met Freelance Factoring. Hiermee hebben zzp'ers de keuze om de factuur binnen enkele werkdagen al uitbetaald te krijgen, tegen een kleine vergoeding.

Facturen worden automatisch verzonden zodat het proces goed geautomatiseerd verloopt.
Het is voor zzp'ers nu mogelijk om aan te geven hoeveel opdrachtgevers zij hebben buiten Duobus. Daarnaast is het aantal opdrachtgevers binnen Duobus ook zichtbaar, samen met het opgetelde aantal. Opdrachtgevers kunnen deze aantallen ook zien.

Dit is van belang in het kader van goed ondernemerschap. Ook om te voldoen aan de voorwaarden van de modelovereenkomst is het van belang dat men voldoende verschillende opdrachtgevers heeft. De Belastingdienst kan anders achteraf loonheffing gaan eisen.

Met deze nieuwe feature ondersteunen wij beide partijen dit inzichtelijk te maken. Daarnaast kan dit een stimulerende werking hebben op het zoeken van meerdere opdrachtgevers, indien blijkt dat dit nodig is.
Onze modelovereenkomst is in april 2016 goedgekeurd door de Belastingdienst en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee is een einde gekomen aan een periode van tien jaar discussie over wanneer een zzp’er nu werkelijk voor een Zorg in Natura instelling werkzaamheden mag verrichten.

Zie voor meer informatie https://www.duobus.nl/overeenkomst
Voor opdrachtgevers zijn op de volgende onderdelen kostenplaatsen filters toegepast:
- Opdrachtoverzicht
- Planning
- Facturatie
- Teams

Hiermee wordt er duidelijker overzicht gecreëerd voor medewerkers in verschillende regio's.
Bij het annuleren van een opdracht (max 24 uur), is het nu mogelijk om een reden op te geven. Hierdoor hoeft er niet apart nog een handmatig bericht verstuurt te worden.
Met dank aan
Dimitry Velthuijsen (): aandragen idee
Het was voorheen nog niet mogelijk om privéberichten te verwijderen. Dit is nu mogelijk door te klikken op de rode knop 'Conversatie verwijderen'.
Het is nu voor zzp'ers mogelijk om aan te geven ieder uur een e-mail te willen ontvangen over nieuwe opdrachten en berichten op Duobus. Indien er niets te melden valt zal er uiteraard geen e-mail verzonden worden.

Dit is in te stellen bij Account -> Mijn profiel -> E-mail instellingen, of via de directe link: https://www.duobus.nl/my_profile/email
Het is nu mogelijk om in te stellen de factuurnummering per jaar opnieuw vanaf 1 te laten nummeren. Dit kan bij het beheren van het profiel.
Het is voor opdrachtgevers nu mogelijk om te kiezen in hoe zij de opdrachten gefactureerd willen hebben vanuit Duobus zelf. Voorheen werd 2 euro per opdracht gehanteerd, nu kan de opdrachtgever kiezen voor:
- 2 euro per geplaatste opdracht
- 3 euro per succesvolle opdracht (niet geannuleerd en ingevuld)
- 0,50 euro per succesvol uur, handig voor korte diensten.

De instelling is altijd te wijzigen, maar geldt alleen voor nieuwe facturen.
Het is nu mogelijk voor zzp'ers zelf officiële documenten te uploaden en te beheren.

Opdrachtgevers kunnen tegelijkertijd aangeven of men wenst dat zzp'ers documenten hebben ingescand via Dynalogic.
Opdrachtgevers kunnen nu bij de profielen pagina filteren op aangesloten opdrachtnemers.
Met dank aan
Amber Sloterdijk (Allerzorg B.V.): Aandragen idee
Bij het bieden op een dienst moet nu het uurtarief ingevuld worden, in plaats van het volledige bedrag. Het volledige bedrag wordt meteen weergegeven wanneer een uurtarief wordt ingevuld.

De reden hiervoor is dat de opdrachtnemer nu op ieder punt een uurtarief moet invullen. Voorheen was er verwarring, en vulde men het uurtarief al in terwijl het totaal bedrag verwacht werd.
Het formulier van bijscholing toevoegen is verbeterd:
- Ajax upload met thumbnail preview
- Foutmeldingen direct zichtbaar indien van toepassing
- Per dienst te zien hoeveel opdrachtnemers de dienst per mail gekregen hebben
- Kleine kleurveranderingen: zwarte knoppen en tootlips zijn nu de primaire kleur, afhangend welke layout actief is.
Meldingen over nieuwe opdrachten per e-mail worden nu verstuurd op basis van exacte locatiegegevens van de opdracht. Voorheen was dit op basis van de plaatsnaam wat problemen opleverde.

Verder wordt na wijzigingen in naw-gegevens of scholingseisen opnieuw gekeken naar wie een mail moet ontvangen over openstaande opdrachten.
Op https://www.duobus.nl/validate is een overzicht van apparaten te vinden.

Op deze manier kunt u zien vanaf welke apparaten en locaties er gebruik wordt gemaakt van uw account.
Vanaf deze update worden brieven met herstelcodes verstuurd.

U vindt de verzenddatum op https://www.duobus.nl/validate/p:recovery en kunt de brief binnen 2 werkdagen verwachten.
Opdrachtgevers kunnen voor hunzelf een factuur op de status in behandeling zetten.
Met dank aan
Amber Sloterdijk (Allerzorg B.V.): Aandragen idee
Het is nu mogelijk om in en uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Dit kan op https://www.duobus.nl/newsletter
Indien de zzp'er een koppeling heeft met een opdrachtgever, kan deze als debiteur worden geselecteerd bij het aanmaken van een factuur.
Met dank aan
Ria van Niekerk (Verpleegkundige Zorg van Niekerk (VZN)): Aandragen idee
Het is voor opdrachtgevers nu mogelijk om per bod aan te geven waarom men hier niet voor gekozen heeft.
Met dank aan
Joost Schuringa (Thuiszorg Dichtbij): Idee aangedragen
Het is nu mogelijk om tweestapsauthenticatie in te stellen. De authenticatie gaat met een mobiele telefoon: via sms of app.

Vanaf 1 september is het verplicht dit in te stellen.

Zie (ingelogd): https://www.duobus.nl/validate
Vanaf 15-08-2015 worden updates op deze pagina bijgehouden.

In deze update staan enkele onderdelen die voor deze datum zijn ingevoerd en waar we onze gebruikers voor willen bedanken
Met dank aan
Joost Schuringa (Thuiszorg Dichtbij): Directe link naar opdracht, zoeken in opdrachten, zoeken in handmatige facturen, nieuwe rapportage diensten, contactgegevens klikbaar
Hans Zuidema (BHZ Life Support): Scholing documentatie en instellingen wijzigen, Documenten pagina beter geformuleerd
Dimitry Velthuijsen (Velthuijsen Zorg): Het verbeteren van Duobus door een extensie- en verwijzingsfout te constateren bij de pagina's 'bijscholing toevoegen' en 'bijscholing wijzigen'.
Marjolijn (Zelfde Zorg): De functie 'snelbieden' ook beschikbaar maken voor teamopdrachten.
Els Westerhof (Els Westerhof): Verbeterde IBAN weergave, een fout aangegeven in bijscholing
Het is nu mogelijk om met een druk op de knop alle te factureren items om te zetten in facturen. Voorheen werd er éénmaal per week gefactureerd.
Het is nu mogelijk voor zzp'ers om een koppeling met een opdrachtgever aan te vragen. Voorheen kon dit alleen op initiatief van de opdrachtgever.
Het is nu voor zzp'ers mogelijk om tarieven per teams en opdrachtgevers in te stellen. Opdrachtgevers kunnen hiermee akkoord gaan.

Zie ook de volgende handleidingen:
Zzp'ers:
https://www.duobus.nl/support/t:handleiding-teams-tarieven-en-contracten

Opdrachtgevers:
https://www.duobus.nl/support/t:handleiding-teams-en-tarieven
Het is nu mogelijk routes aan te maken in een dienst.

Zie een korte uitleg op https://www.youtube.com/watch?v=GMrH89drUQI

Roadmap Wat staat er op de agenda

Uitgebreidere logging mogelijkheden, zoals beschreven in de norm ISO27001/NEN7510
Wanneer een teambericht verstuurd wordt zal er standaard te zien zijn aan wie het precies gestuurd is, bijv. team naam of welke zorgvrager het betreft.
Met dank aan
Joost Schuringa (Thuiszorg Dichtbij): Aandragen idee
Zzp'ers kunnen meer info kwijt in hun profiel.

Doel hierbij is om zzp'ers meer de gelegenheid te geven zich te kenmerken en profileren.

Denk hierbij aan scholing, ervaringen en aanvullende info, maar ook social media.
Opdrachtgevers zullen in kunnen stellen hoe lang bijscholing voor hun opdrachten geldig is.
Opdrachtgevers kunnen in een overzicht makkelijker zzp'ers inroosteren.