Crediteren

Binnen Duobus is het mogelijk om facturen te crediteren. Dat kan om 1 dienst op een factuur gaan of gehele factuur. Hieronder lichten we de mogelijkheden toe.

Ga bij 'Mijn profiel' naar 'Facturen'.


Je ziet dan een overzicht van de facturen die Duobus namens jou aan je opdrachtgevers gestuurd heeft. Door op het factuurnummer te klikken kan je zien om welke contractnummers (opdrachten/diensten) het per factuur gaat.

Creditfacturen worden aan gegeven met een rode 'C' achter het factuurnummer.Crediteren kan op 2 manieren:

1. Het crediteren van een gehele bestaande factuur of een gedeelte daarvan

Klik hiervoor op het factuurnummer. Je ziet dan welke opdrachten op de factuur staan. Rechts van elke opdracht zie je een vierkantje. Hiermee selecteer je de opdrachten die je wilt crediteren waarna je op de knop 'Creditnota maken van geselecteerde opdrachten' klikt. Je kan dus één of meerdere vierkantjes aanvinken en de betreffende opdrachten crediteren.


Bovenaan in beeld komt een melding dat er een Creditnota is aangemaakt.Deze nota verschijnt als nieuwe factuur bovenaan in het facturenoverzicht.

2. Zelf een creditnota maken

Ga hiervoor in het facturenoverzicht naar 'Acties', dit staat bovenaan de pagina. Klik hierop en vervolgens op 'Verkoop'.


Hier kan je zelf facturen maken die Duobus dan naar je opdrachtgevers stuurt. Ook is het dus mogelijk een creditnota te maken. Klik op  het pijltje bij 'Kies een klant' en selecteer de opdrachtgever voor wie de creditnota bestemd is.

Klik op de optie 'Creditnota' (standaard staat het op 'Factuur', het vakje dat grijs is staat aangevinkt)

Een creditnota bestaat uit een aantal onderdelen, die zie je onderaan op een rijtje staan:

Opmerkingen: hier kan je ter verduidelijking van de creditnota een opmerking invullen, bijvoorbeeld waarom je de creditnota aanmaakt.

Aantal: je vult hier eigenlijk altijd 1 in. Stel dat je twee dezelfde diensten wilt crediteren dan kan je hier 2 invullen. Gaat het om dezelfde dienst maar met andere details zoals bijvoorbeeld twee verschillende data dan kan je per datum de dienst op de cfreditnota zetten door te kiezen voor ‘ regel toevoegen’.


Omschrijving: wat wil je crediteren? Vul dat hier in. Wanneer je een opdracht crediteert vermeld dan altijd de begin en einddatum met tijd, woonplaats, eventueel familienaam, eventueel kostenplaats en eventueel referentienummer.

Prijs: Vul hierin het bedrag dat je wilt crediteren. Het gaat om het totaalbedrag, niet het uurtarief. (Omdat je hebt aangegeven dat het een creditnota betreft hoef je geen minteken voor het bedrag te zetten.)

BTW: Je kan kiezen inclusief of exclusief BTW te factureren en het percentage aan BTW kiezen.

Door te klikken op ‘ regel toevoegen’ kan je een dienst toevoegen aan de creditnota.

Alles ingevuld? Klik dan op 'Opslaan'. (Let op dat je dus 'Creditnota' hebt aangevinkt)Nadat je op 'Opslaan' hebt geklikt wordt de creditnota opgeslagen als concept en klaargezet voor de volgende facturatieronde. Dit gebeurt elke 7 dagen. 

Op de facturenpagina zie je rechts bovenin of er facturen klaar staan om gefactureerd te worden.


Wanneer je je muis op deze knop houdt zie je wanneer de volgende facturatieronde is. Klik je hierop dan kan je zien welke facturen klaarstaan en ze desgewenst direct aanmaken.

Aanmaken kan door te klikken op 'Facturen maken' op dat moment wordt er gefactureerd en gaat er een nieuwe week in.

Vragen? Neem gerust contact met Duobus Support via info@duobus.nl