Documenten controle

Je officiële documenten kan je middels een aantal stappen op orde maken op je account. In deze handleiding doorlopen we die verschillende stappen. De kosten voor de documenten controle bedragen €36,- (incl. BTW), dit is voor de identiteitscontrole en de verwerking van de VOG. Je betaalt de €36,- bij stap 2 Identiteitscontrole. Dit zijn de enige kosten die je maakt voor het gebruik van Duobus. Je draagt niks af per opdracht, er zijn ook geen abonnementskosten en je kan er ongelimiteerd gebruik van maken.

Om de stappen te doorlopen klik je op de snelkoppeling ‘Documenten controle’ op je dashboard.


Je komt op onderstaande pagina waar je de stappen kan doorlopen. De verschillende onderdelen behandelen we in deze handleiding.Stap 1 Diploma
Je kan het uittreksel van je diploma ophalen via Mijn diploma’s van DUO en toevoegen aan je account. Hiervoor heb je DigiD nodig. In een paar klikken zet je het uittreksel over naar je Duobus account.

Staat je diploma niet in het register? Neem dan contact op met info@duobus.nl en vermeld daarbij welk diploma je hebt en waar en wanneer je deze behaald hebt.

Stap 2 Identiteitscontrole
Let op: dit kan met je paspoort of identiteitskaart, niet met je rijbewijs en kan het beste via de mobiele telefoon.
Bij deze stap betaal je eerst de €36,-Nadat je betaald hebt kan je identiteitscontrole starten. Het zijn een aantal eenvoudige stappen die je doorloopt, dit kan je het beste doen via je mobiele telefoon.


Stap 3 VOG-service
Deze bestaat uit een aantal punten:

  • Door te klikken op VOG-service krijg je het antwoordnummer te zien naar waar je de VOG toe kunt sturen zonder postzegel. Let op dat je een recente, originele VOG opstuurt.
  • Duobus controleert de VOG en plaatst de VOG op je account. Je ontvangt een mail wanneer de VOG is toegevoegd.
  • De VOG wordt naar je teruggestuurd.


Stap 4 Overige officiële documenten
Hier kan je je overige bewijzen en keurmerken uploaden.Deze aanvullende documenten zijn gangbaar voor zzp’ers in de zorg en komen voort
uit de praktijk, wetgeving en de modelovereenkomst thuiszorg die is goedgekeurd
door de Belastingdienst en VWS. We geven een toelichting:
 
Bewijs van lidmaatschap klachtencommissie
Iedere zorgaanbieder moet volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) een klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een erkende
geschilleninstantie. Dit wordt doorgaans afgesloten in één klachtenregeling.
Het bewijs van inschrijving hiervan kun je bij ons uploaden.
 
Verzekeringspolis aansprakelijkheid
In de modelovereenkomst is opgenomen dat je voldoende verzekerd moet zijn voor
wanneer je aansprakelijk gesteld zou worden. Bijvoorbeeld voor schade aan spullen of
personen, of vanuit medische handelingen die je verricht.
 
Bewijs van inschrijving Kwaliteitsregister V&V
In de modelovereenkomst staat de inschrijving in een kwaliteitsregister opgenomen
als eis. Het is tevens onderdeel van de kwaliteitseisen die gesteld worden door het
Ministerie van VWS. Branchevereniging V&VN heeft samen met VWS de
Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering opgesteld waarin is opgenomen dat
zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen willen uitvoeren dit alleen
mogen doen als zij daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. In het Kwaliteitsregister V&V
kun je dit vastleggen en ook aantonen dat je hieraan voldoet.
 
HKZ Keurmerk of Mijn Keurmerk van Kiwa
De modelovereenkomst vermeld ook dat een in de zorgsector algemeen erkend
kwaliteitskeurmerk een vereiste is. Dit zijn de keurmerken van Kiwa en HKZ.
De keurmerken zijn erop gericht om aan te tonen dat je werkt volgens de wet- en
regelgeving en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en aan het
ondernemerschap.
 
Bankpas
De bankpas hoeft alleen geüpload te worden als je gebruik wilt maken van factoring
(https://www.duobus.nl/factoring).

Duobus ontvangt een melding wanneer je bovenstaande documenten hebt geüpload. We controleren ze en zetten ze op goedgekeurd op je account. Dit kunnen we doen nadat we de identiteitscontrole ontvangen hebben.
 
Vragen? Neem gerust contact op met Duobus Support via info@duobus.nl