Factuurnummering

Duobus wordt vaak ook gebruikt als facturatiepakket, zorg er daarom voor dat alle gegevens in je Duobus account juist zijn. Als de bedrijfsgegevens niet kloppen, dan zijn de facturen namelijk ook niet helemaal correct. Duobus is een online applicatie die je zelf beheert, je bent daarom de enige die toegang heeft tot jouw eigen facturatieadministratie. Daarom ben je ook zelf volledig verantwoordelijk dat alle gegevens en de gemaakte facturen correct zijn.

Veel gebruikers hebben vragen over de factuurnummering, er is voornamelijk onduidelijkheid wanneer er gebruik wordt gemaakt van een jaar, maand of dag als beginsel van een factuurnummer. Je kan dit aanpassen via de knop “Profiel beheren”. Scroll wat naar beneden tot je onderstaande ziet.


Wanneer je met je muis over de dik gedrukte tekst met vraagtekentje (?) gaat zie je per invulveld een uitleg.

De factuurnummering staat onderaan.


Voor de duidelijk; het systeem verandert de letters (Y, M, D en X) alleen als het tussen de volgende haakjes staat [ ]. Bijvoorbeeld: [Y][M][XXXX], dit zal resulteren in de volgende nummering: 2015010001. Indien je MY2015[XXXX] neerzet, dan zal het systeem de M, Y, 2015 zien als normale tekst en zal het systeem dit niet omzetten naar maand en jaargetallen. Dit zal dan leiden tot het volgende resultaat: MY20150001.

Je zou dus bijvoorbeeld alleen de letters “FN” kunnen aanpassen in iets waardoor jij je Duobus facturen als aparte reeks kan herkennen. Alles tussen haakjes wordt automatisch ingevuld. De XXXX wordt het volgnummer van de facturen. Deze zijn altijd oplopend. Mocht je niet bij 1 willen beginnen dan kan je dit bovenin aanpassen.