Handmatige factuur maken

Dit kan via 'Mijn profiel' en klik op 'Facturen'Kies voor 'Acties'


En vervolgens voor 'Verkoop'


Klik daarna op het pijltje bij 'Kies een klant' en selecteer de opdrachtgever voor wie de factuur bestemd is.


Vervolgens opent een scherm waarop je het een en ander aan velden gaat invullen.Opmerkingen: hier kan je ter verduidelijking van de factuur een opmerking invullen. Bijvoorbeeld: i.v.m. datum dienst langer dan 28 dagen geleden (tot 28 dagen na afloop van de dienst kan deze nog via Duobus overeengekomen worden).

Aantal: je vult hier eigenlijk altijd 1 in. Stel dat je twee dezelfde diensten wilt facturen dan kan je hier 2 invullen. Gaat het om dezelfde dienst maar met andere details zoals bijvoorbeeld twee verschillende data dan kan je per datum de dienst op de factuur zetten door te kiezen voor ‘ regel toevoegen’.

Omschrijving: wat wil je factureren? Vul dat hier in. Wanneer je een opdracht factureert vermeld dan altijd de begin en einddatum met tijd, woonplaats, eventueel familienaam, eventueel kostenplaats en eventueel referentienummer.

Voorbeeld:

Extramurale zorg verleend op 06-10-2015 11:00 tot 07-10-2015 11:00 te Groningen bij dhr. van Dijk. Kostenplaats GRN

Prijs: Vul hierin het bedrag dat je wilt factureren. Het gaat om het totaalbedrag, niet het uurtarief.

BTW: Je kan kiezen inclusief of exclusief BTW te factureren en het percentage aan BTW kiezen.

Door te klikken op ‘regel toevoegen’ kan je een dienst toevoegen aan de factuur


Zo ziet een ingevuld scherm eruit (met 1 dienst):

Alles ingevuld? Klik dan op 'Opslaan'.

Nadat je op 'Opslaan' hebt geklikt wordt de factuur opgeslagen als concept en klaargezet voor de volgende facturatieronde. Dit gebeurt elke 7 dagen. 

Op de facturenpagina zie je rechts bovenin of er facturen klaar staan om gefactureerd te worden.


Wanneer je je muis op deze knop houdt zie je wanneer de volgende facturatieronde is. Klik je hierop dan kan je zien welke facturen klaarstaan en ze desgewenst direct aanmaken.Aanmaken kan door te klikken op 'Facturen maken' op dat moment wordt er gefactureerd en gaat er een nieuwe week in.

Vragen? Neem gerust contact met Duobus Support via info@duobus.nl