Teams & tarieven voor opdrachtgevers

Binnen Duobus zijn er 2 soorten teams. Een hoofdteam dat automatisch gekoppeld wordt wanneer je een zorgvraag aanmaakt. Hierin komen de zzp'ers die bieden op de zorgvraag. Daarnaast kan je als opdrachtgever zelf teams samenstellen en deze teams koppelen aan 1 of meerdere zorgvragen. Ook de hoofdteams kunnen gekoppeld worden aan een of meerdere zorgvragen en daar ook weer van verwijderd worden.

Het is mogelijk om met de zzp'ers in een team tariefafspraken te maken m.b.t. de specifieke zorgvraag waaraan het team gekoppeld wordt. Een zzp'er doet dan een voorstel en de opdrachtgever kan deze accepteren.

Zzp'ers waarmee een tariefafspraak is gemaakt voor een bepaalde zorgvraag kunnen op 3 manieren ingepland worden.

1) Wanneer de diensten aangemaakt worden als 'Team mag zelf indelen' plant het team zelf en wordt er het afgesproken tarief gefactureerd

2) Wanneer de zzp'er zijn/haar beschikbaarheid bijhoudt kan deze in de planning 'meteen ingeplant' worden waarbij dan ook de gemaakte tariefafspraken gelden. (Deze optie wordt niet veel gebruikt op Duobus.)

3) Daarnaast kan er altijd geboden worden door de zzp'er wanneer de opdrachtgever voor deze optie kiest bij het aanmaken van de opdracht. Je maakt dan de opdrachten aan met ‘Team bieden’.

Het 'Teams & tarieven' menu vind je bij 'Opdrachten'.
Je komt dan op onderstaande pagina.
Teams

Je ziet hier zowel de hoofdteams als de zelf samengestelde teams staan. Om een team aan te maken klik je op ‘Aanmaken’, er opent dan een pop-up scherm waar je de naam van het team in kan vullen en zzp'ers aan het team kan toevoegen.

 Je vindt de zzp'ers door een deel van hun naam of bedrijfsnaam in te typen. Voeg toe wie je in het team wilt hebben en klik op 'Team aanmaken'. Een opdrachtgever kan alleen zzp'ers toevoegen die een connectie hebben met de opdrachtgever of zzp'ers die eerder een opdracht voor opdrachtgever hebben uitgevoerd.


De zzp'er wordt gevraagd een tariefvoorstel te doen voor deze zorgvraag. Wanneer een zzp'er een voorstel doet krijgt de opdrachtgever een bericht bij notificaties en kan het voorstel geweigerd of geaccepteerd worden.Bij 'Mededelingen' kom je door te klikken op het envelopje rechts bovenin het account. Je ziet hier dat zzp’er Test Kees een tarief heeft ingesteld.
Na een klik kom je weer bij het 'Teams & tarieven' menu waar de opdrachtgever het team en het voorstel van deze zzp'er kan bekijken.De rode 1 achter Team Marion geeft aan dat er een nieuw team-tarief doorgevoerd is die je goedkeuring vereist. Door het team aan te klikken opent er een pop-up en kan je het verzoek Accepteren of Weigeren. Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
Team koppelen aan zorgvraag

Via het Opdrachtenmenu en 'Overzicht' kan de opdrachtgever naar een zorgvraag gaan. Bij het tabblad 'Dagen' kan vervolgens een team worden gekoppeld aan de zorgvraag, zie de 2e rode pijl in het screenshot hieronder.De eerste rode pijl geeft het hoofdteam aan. Elke zorgvraag heeft automatisch een hoofdteam waarin iedereen komt die via bieden aan de zorgvraag gekoppeld wordt. Het eerste bod wat geaccepteerd wordt door een opdrachtgever wordt opgeslagen als de tariefafspraak voor die zzp'er bij deze zorgvraag. Wanneer je als opdrachtgever kiest voor 'bieden' geldt de tariefafspraak niet.

We voegen het team 'Team Marion' toe. De zzp'ers in het team krijgen nu een notificatie dat ze bij deze zorgvraag zijn ingedeeld. Je kan als zzp'er zowel in het hoofdteam als in het samengestelde en toegevoegde team zitten.

Zzp'ers kunnen uit een team stappen wanneer ze dit willen. Opdrachtgevers kunnen teams volledig beheren: samenstellen, zzp'ers eruit halen of toevoegen, tarieven accepteren/ weigeren, team koppelen aan zorgvragen enz.

Een teambericht vanuit de planning van een zorgvraag gaat naar alle aan de zorgvraag gekoppelde teams. Een bericht verstuurd vanuit de pagina 'Teams & tarieven' echter gaat alleen naar dat betreffende team.

Wanneer de opdrachtgever nu een opdracht aanmaakt van het type 'team zelf indelen' of 'meteen inplannen' gelden de gemaakte tariefafspraken. Zie voor een uitleg over de verschillende soorten opdrachten aanmaken de handleiding 'Opdrachten aanmaken'.

Even een samenvatting met betrekking tot de tarieven:
•    Een tariefafspraak wordt op 2 manieren gemaakt
1.    Het eerst geaccepteerde bod op een dienst
2.    Doordat de zzp'er in een team of bij een zorgvraag ingedeeld wordt en gevraagd wordt om een tariefvoorstel
•    Een opdrachtgever kan een tarief altijd weigeren, ook wanneer deze eerst geaccepteerd was
•    Een zzp'er kan altijd een nieuw tariefvoorstel doen
•    Een zzp'er die zowel in het hoofdteam zit (heeft ooit een keer geboden dus) als in het secundaire team (is aan een team toegevoegd door de opdrachtgever) kan 2 tariefafspraken hebben als beide teams aan dezelfde zorgvraag gekoppeld zijn. Hierbij prevaleert de tariefafspraak vanuit het hoofdteam.
•    De gemaakte tariefafspraken gelden bij de opdrachten van het type 'team zelf indelen' en 'meteen inplannen'

Vragen? Neem gerust contact op met Duobus Support via info@duobus.nl