Vanaf 1 januari 2022 nieuwe tarieven pgb in Wlz en Zvw

woensdag 5 januari 2022

Elk jaar worden de tarieven voor het pgb in de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet aangepast. Echter, dit jaar is de prijsindexering hoger dan verwacht. In dit artikel vertellen we je meer over de prijsindex en de aangepaste tarieven.

Wat is een prijsindex?
Een prijsindex laat met een cijfer zien hoe een prijs van bijvoorbeeld een product of dienst is veranderd in een bepaalde periode. Een index heeft als uitgangspunt altijd 100. Wanneer het jaar 2015 het uitgangspunt is dan geldt 2015=100. Een indexcijfer van 105 betekent dan een prijsstijging van 5% ten opzichte van 2015.
Prijsindexering hoger dan verwacht
In juli 2021 werd verwacht dat de prijsindexering met 0,61% zou worden aangepast. De SP en de ChristenUnie dienden een motie in voor hogere indexatie voor hogere zorgsalarissen. Mede dankzij deze motie is er een nieuwe berekening gemaakt. Het indexatiepercentage werd aangepast van 0,61% naar 2,56%.

De toeslagen en budgetgarantie vallen niet onder de motie, maar zijn wel opgehoogd. Het indexeringspercentage is hier verhoogd van 0,61% naar 1,55%.

Wil jij meer weten over de aangepaste indexering en de tarieven?
Ga dan naar https://www.pgb.nl/tarieven-pgb-in-wlz-en-zvw-aangepast/

Bronnen:
pgb.nl
ondernemersplein.kvk.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.