De Nieuwe 'Beter laten lijst' voor Wijkverpleging

vrijdag 7 juli 2023

Als zorgprofessionals streven we naar het leveren van de best mogelijke zorg aan onze patiënten en cliënten. In deze voortdurende zoektocht naar kwaliteitsverbetering is het belangrijk om onze praktijk te baseren op actueel wetenschappelijk bewijs. In 2017 verscheen daarom de eerste ‘Beter Laten Lijst’. Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare* stelden destijds een lijst met verpleegkundige handelingen samen waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Deze lijst heeft recent een update gekregen en Duobus zet deze punten voor jou op een rijtje!

Screenen op eenzaamheid en casefinding bij ouderen
Volgens de Richtlijn Eenzaamheid uit 2021 is er geen wetenschappelijk bewijs dat screening op eenzaamheid en casefinding bij ouderen leidt tot een gerichter gebruik van ondersteuning en het twijfelachtig is of screening voldoet aan de algemeen geldende voorwaarden van screening van de Gezondheidsraad.

Vermijd overbodige lagen onder de patiënt met risico op decubitus
De Richtlijn Decubitus uit 2021 benadrukt het belang van het vermijden of beperken van overbodige lagen onder de patiënt, zoals linnengoed, positioneringsmateriaal, celstofmatjes, incontinentiemateriaal, kleding en beddengoed. Door het minimaliseren van deze lagen kan het risico op decubitus worden verminderd.

Douche niet te vaak, niet te warm en gebruik niet te veel zeep bij jeuk
De Richtlijn Chronische Jeuk uit 2022 adviseert om niet te vaak en niet te warm te douchen en het gebruik van overmatige hoeveelheden zeep te vermijden bij jeuk. Daarnaast wordt het aanbevolen om na het douchen de huid in te smeren met een indifferente zalf. Het vermijden van ruwe materialen zoals wol en knellende kleding kan ook bijdragen aan het verminderen van jeuk.

Gebruik geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij een delier
De Richtlijn Delier in de palliatieve fase uit 2022 stelt dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in principe vermeden moet worden bij patiënten met een delier. Er zijn andere strategieën en interventies beschikbaar om het risico op complicaties te verminderen en de veiligheid en het welzijn van de patiënt te waarborgen.

Spoel de blaas nooit om een urineweginfectie te voorkomen
Volgens de WIP richtlijn Urinelozing uit 2018 draagt het spoelen van de blaas, met desinfectans of antibiotica, niet bij aan het voorkomen van urineweginfecties, tenzij hiervoor een medische indicatie bestaat.

Als zorgprofessionals moeten we streven naar Evidence-Based Practice, waarbij we onze handelingen en beslissingen baseren op actueel wetenschappelijk bewijs. Het is begrijpelijk dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom bepaalde handelingen nog steeds worden uitgevoerd, zoals het verzoek van de cliënt, voorschriften van artsen of het zorgplan. Echter, het is belangrijk om deze handelingen kritisch te evalueren en waar nodig aan te passen op basis van de meest recente richtlijnen en best practices. Door de nieuwe 'Beter laten lijst' te omarmen en te streven naar een evidence-based benadering, kunnen we samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg, en het bevorderen van het welzijn van onze patiënten en cliënten.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.