Aanpak Schijnzelfstandigheid, laat van je horen!

woensdag 1 november 2023

Eerder schreef Solopartners al over het wetsvoorstel 'Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden', dat beter bekend staat als de 'aanpak van schijnzelfstandigheid'. We willen graag nog dieper ingaan op dit onderwerp, omdat het van cruciaal belang is voor alle zzp’ers in de zorg. De internetconsultatie voor dit wetsvoorstel is nu geopend en loopt tot 10 november 2023. Het is jouw kans om invloed uit te oefenen op deze belangrijke kwestie, en we willen je sterk aanmoedigen om je stem te laten horen!

Gevolgen aanpak schijnzelfstandigheid
Dit wetsvoorstel heeft verstrekkende gevolgen voor de zzp'ers, en het maakt niet uit in welke branche je actief bent. De reacties tot nu toe hebben terecht veel vragen opgeroepen. De wet is complex en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De toelichting bij de wet schiet tekort in het bieden van de benodigde helderheid. Bovendien heerst er verwarring over hoe de wet zich verhoudt tot het bestaande fiscale kader, met name in de zorgsector.

Demissionair minister Van Gennip heeft in een interview een voorbeeld gegeven van hoe de wet in de praktijk zou moeten werken.

Vraag FD: Beoordelen per opdracht kan dus betekenen dat, als iemand een klus krijgt met toevallig wat meer gezagsverhouding, hij twee maanden in dienst moet? Reactie van demissionair minister Van Gennip: 'Dat kan hij doen, of hij kan zeggen: "Dan wil ik de klus niet want ik wil dit voor eigen risico en rekening doen." Of kan hij voorstellen de klus anders vorm te geven: "Jullie denken dat dit mij 40 uur kost, ik denk dat het in 30 uur kan en dan heb ik iets moois verdiend." Maar lukt het niet, dan is hij zelf verantwoordelijk.'

De minister suggereert hier, naar onze mening ten onrechte, dat je 'werken onder gezag' kan omzeilen. Hoe? Door het aanpassen van aantal uren dat met de werkzaamheden gemoeid gaat. Maar het wetsvoorstel is op dat punt hartstikke duidelijk; zodra er sprake is van 'werken onder gezag' is er sprake van een arbeidsovereenkomst. En kom je dus niet eens meer toe aan het beoordelen van het ondernemerschap.

Laat van je horen
Laten we onze krachten bundelen en streven naar een herziening van dit wetsvoorstel. Het is van cruciaal belang dat dit voorstel teruggaat naar de tekentafel, waar het kan worden herzien op basis van grondig onderzoek naar de aard en omvang van schijnzelfstandigheid. We hebben behoefte aan een wet die duidelijkheid biedt en het probleem van schijnzelfstandigheid op effectieve wijze aanpakt, zonder de belangen van zelfstandige ondernemers in gevaar te brengen.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.