Zorgsector haalt alles uit de kast om werknemers te behouden

donderdag 30 augustus 2018

Om te voorkomen dat nieuw aangeworven personeel voor de zorg verloren gaat, komen er regionale loketten om mensen die zich niet op hun plek voelen door te verwijzen naar andere delen van de sector.

"We moeten potentiële uitstromers snel bij de hand nemen en via omscholing perspectief bieden op een andere baan in de zorg", zegt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van de branchevereniging Actiz en bestuursvoorzitter van ouderenzorggroep Elde.
 
Deze aanpak is nieuw en maakt deel uit van de afspraken die de sector met het ministerie van Volksgezondheid maakt om personeel aan te trekken en te behouden. Dit najaar zal een initiatief starten onder het motto 'Ik Zorg'. Dat is een publiekscampagne om mensen voor werk in de zorgsector te interesseren.

Meer mensen, beter opleiden en anders gaan werken 
Joppe wil de concurrentie tussen sectoren niet uitschakelen. "Mensen kiezen zelf waar ze werken. Maar we moeten wel slimmer met elkaar omgaan. Als blijkt dat iemand na drie maanden toch niet gelukkig is in de ouderenzorg, moet hij worden doorverwezen naar een andere zorgwerkgever in de regio, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Het is zonde als we hem verliezen aan de ICT." "Het moment om een goede werkgever te zijn is nu", zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Volgens hem zijn de personeelstekorten zo nijpend, dat de sector niet de luxe heeft om te kiezen tussen verschillende maatregelen. Hij geeft aan dat er een drieslag nodig is: meer mensen, beter opleiden en anders gaan werken. De ruimere inzet van buitenlands personeel zou ook geen oplossing bieden want als een verzorger zich niet verstaanbaar kan maken, wordt dat niet als goede zorg ervaren.  

Uitstroom zorgelijk  
Van de 1,2 miljoen werknemers in de zorg wisselen er jaarlijks maar liefst 180.000 van baan. Bijna de helft kiest voor een baan buiten de zorg. Die uitstroom is extra zorgelijk wegens het nijpende personeelstekort en de voortschrijdende vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid zal de zorgsector binnen vier jaar 125.000 mensen tekort komen. Alleen al de ouderenzorg heeft tot en met 2022 behoefte aan ten minste 122.550 zij-instromers. "Iedereen krijgt hier terecht buikpijn van", aldus De Jonge. Een 'actieprogramma' moet het tekort terugbrengen 'naar nul of daar dicht bij.' Alleen al voor de daarvan scholing is €320 miljoen uitgetrokken. Met dat geld moeten werknemers die binnen de zorg van baan wisselen, of zij-instromers, een gerichte opleiding krijgen, opdat ze snel op het voor hun functie benodigde niveau komen. Volgens Joppe is het niet mogelijk om drie jaar uit te trekken voor een volledige opleiding. Mensen moeten snel klaargestoomd worden via competentiemodules en moeten zich daarna blijven doorontwikkelen. 

Geen bonussen, wel goede startsalarissen 
Volgens de zorgbestuurder moeten werkgevers ook investeren in een goed startsalaris. De nieuwe cao biedt daarnaast ruimte voor zogenaamde oriëntatiebanen. Op die manier krijgt iemand een paar maanden de tijd om te ontdekken of het werk hem ligt, maar intussen toch al een behoorlijk salaris uitbetaald. Werkgevers in de ouderenzorg hebben deze week tijdens een besloten bijeenkomst met de minister toegezegd dat ze niet meer zullen proberen mensen met bonussen bij elkaar weg te kopen. Ook hoopt het kabinet hoopt dat werknemers in deeltijd langer gaan werken. In het actieprogramma staat als rekenvoorbeeld dat uitbreiding van de contractomvang met één uur het tekort met 20.000 mensen zou verminderen. Joppe waarschuwt dat van langer werken niet te veel moet worden verwacht. Het blijft zowel fysiek als psychisch een zwaar vak. Veel werknemers zitten met 24 of 28 uur op hun maximum, ook met het oog op hun eigen gezondheid. Volgens haar is de rek er al uit omdat veel medewerkers nu al door de huidige personeelstekorten extra diensten moeten draaien.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.