Personeelstekort in de zorg neemt af, maar nog niet genoeg!

dinsdag 30 juli 2019

Het personeelstekort in de gezondheidszorg is een onderwerp wat ons al een tijd bezighoudt. Maar hoe groot is dit tekort momenteel en wat is de prognose voor de komende jaren? Wij leggen het je uit in dit artikel.

Het CBS doet jaarlijks onderzoek naar de tekorten in verschillende sectoren. Momenteel is er in de gezondheidszorg een verontrustend tekort aanwezig en er werd verwacht dat er in 2022 een tekort zou zijn van 125.000 mensen. Gelukkig zijn er maatregelen getroffen en is dit tekort in 2022 verkleint naar een geschat tekort van 80.000. Dit liet de vakbond CNV Zorg en Welzijn weten.

De tekorten in de zorg zijn mede gecreëerd of tenminste verergerd door de vele bezuinigingen door de overheid. Veel zorgverleners verloren hun baan of kampten met langdurige stressklachten. Bovendien stijgt de vraag naar zorg in ons land de komende jaren alleen maar meer. Er zal dus nog heel wat moeten gebeuren voordat dit probleem is opgelost.


De overheid heeft de ambitie om dit tekort volledig weg te werken en kwam met een uitdagend plan van aanpak. Ze hebben honderden miljoenen geïnvesteerd in de gezondheidszorg om de arbeidsmarkt weer aan te zwengelen. Dankzij de ingrepen hebben veel mensen besloten in de zorg te gaan werken. In totaal gingen er 18.500 mensen extra werken in de verpleeghuiszorg en in 2019 hebben verpleeghuizen de ambitie om nog eens 19.000 mensen aan te nemen. Maar ook in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal werkenden snel toe. Bovendien besluiten steeds meer mensen een studie in de zorg te volgen. Door deze ontwikkelingen kan het tekort in 2022 teruggedrongen worden naar 55.000.  

Ondanks de huidige ontwikkelingen zijn er nog een aantal serieuze kopzorgen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het ziekteverzuim in de zorg blijft toenemen en dat de vertrekcijfers van medewerkers in de zorg stijgen. Volgens bewindslieden is de oorzaak hiervan dichtbij te zoeken. De personeelstekorten hebben een grote invloed op de sfeer en verhogen de werkdruk. Dit resulteert uiteindelijk in een verminderde kwaliteit van zorgverlening. Volgens hun kan dit voorkomen worden door op een andere manier te gaan werken, maar ook met innovatie. Momenteel worden er testen gedraaid om online patiënten bij te kunnen staan of dit de oplossing is, moet nog blijken. We hebben in elk geval nog een lange weg te gaan voordat dit probleem is opgelost.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.