Opdrachtgever en zzp'er in de zorg

Alles voor zzp'ers in de zorg

Ben je verzorgende, verpleegkundige of helpende in de zorg? Steeds meer zorgverleners kiezen ervoor om als zzp'er verder te gaan. De vrijheid die je hiermee krijgt wordt door steeds meer zzp'ers in de zorg ervaren. Je kunt zelf bepalen hoeveel je werkt, op welke dagen en op welke uren. Met verschillende opdrachtgevers heb je ook een gevariëerde werkomgeving. Maar waar moet je allemaal aan denken en met welke wetten en regels krijg je te maken?

KVK inschrijving

Iedere zzp'er moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Verreweg de meeste zzp'ers kiezen voor een eenmanszaak. Maar ook kiezen sommige zorgverleners voor een eigen BV. De BV is financieel voordelig bij hogere winsten, maar financieel nadelig bij lagere winsten. Wel kan de BV bescherming bieden bij aansprakelijkheid van schulden. De eenmanszaak is echter een stuk eenvoudiger om te starten, zo hoef je niet naar een notaris. Alleen een bezoek naar een vestiging van de KVK is voldoende.

De inschrijving start je digitaal met DigiD, waarna je een afspraak kunt maken met een KVK-kantoor naar keuze. Bij de afspraak op locatie controleert de KVK-medewerker je identiteit en kijkt hij of zij of je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden.

Inschrijven bij KVK

Als je je bij Duobus aanmeld vragen we automatisch je adresgegevens op uit het KVK-register. Dat scheelt weer bij het invullen. Ook checken we periodiek of je adres nog klopt. Zo heb je altijd actuele gegevens in je profiel.

(Her)registreren in het BIG-register

Verpleegkundigen moeten zich inschrijven in het BIG-register en daarna iedere vijf jaar herregistreren. Ook als zzp'er moet je hier gewoon aan voldoen. Zo moet je in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt.

Het CIBG voert steekproeven uit onder alle zorgverleners of de uren ook behaald worden. De uren die je via Duobus maakt kun je met onze speciale module Verklaring gewerkte uren als een bewijsstuk aanleveren. De verklaring is voor controlerende instanties online te verifiëren.

Zzp'ers met het niveau helpende (plus) of verzorgende (IG) hoeven zich niet te registeren in het BIG register. Wel valt de Verzorgende IG onder de wet BIG en is dit een beschermde titel.

Verpleegkundigen die niet meer willen voldoen aan de eisen van een BIG-registratie, kunnen aan de slag op het niveau van Verzorgende IG. Je mag jezelf echter geen Verzorgende IG noemen, gezien de beschermde titel. Je bent dan Verpleegkundige niet praktiserend, werkend op niveau 3IG.

Meld je gratis aan bij Duobus

Onderdeel van het zzp'erschap is het vinden van opdrachtgevers en het versturen van facturen. Wat dat betreft heb je het bij ons makkelijk: je vindt bij ons opdrachtgevers door het hele land en je opdrachten worden automatisch gefactureerd.

Meld je binnen enkele stappen gratis aan om te kijken welke opdrachten er bij jou in de buurt zitten.

Aanmelden Meer informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz is inmiddels al een aantal jaar van kracht. De wet is er om de positie van cliënten te versterken en om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Voor wat betreft de klachten en geschillen, betekent het voor de zzp'er in de zorg dat je een klachtenregeling moet hebben. Dit bestaat uit een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie. Meestal zijn deze twee in één klachtenregeling eenvoudig af te nemen.

Kijk naar de volgende partijen, coöperaties en brancheorganisaties die je hierbij kunnen helpen. We hebben de prijzen genoteerd (bijgewerkt sept. 2023) van het pakket waar in ieder geval de klachtenregeling in zit, met daarbij hoeveel kosten je kwijt kunt zijn bij geschillen. Het verschilt echter per aanbieder hoe er precies omgegaan wordt met geschillen en de kostenafhandeling, informeer voor precieze info bij de aanbieder zelf. In de praktijk worden eerst klachten behandeld en als dit niet tot een oplossing leidt, wordt er over gegaan op de geschillencomissie. Bij een aantal van deze pakketten zitten tevens extra diensten inbegrepen.

Prijs per jaar: € 62,50
Inschrijfkosten: -
Indicatie kosten per geschil: kosten voor eigen rekening

Prijs per jaar: € 75,-
Inschrijfkosten: € 20,-
Indicatie kosten per geschil: geen

Prijs per jaar: € 84,95
Inschrijfkosten: € 19,95
Indicatie kosten per geschil: € 295,-

Prijs per jaar: € 83,-
Inschrijfkosten: -
Indicatie kosten per geschil: De gemaakte kosten van de behandeling van een geschil

Prijs per jaar: € 47,80
Inschrijfkosten: - Indicatie kosten per geschil: € 1500 + onkosten
Na derde onvredemelding € 275,- per melding

Prijs per jaar: € 110,-
Inschrijfkosten: - Indicatie kosten per geschil: percentage van de onkosten


Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Wkkgz vraagt aan zorgorganisaties om te controleren of een zorgverlener een VOG kan laten zien. Als zzp'er bij Duobus kun je kosteloos een VOG aanvraag starten. We dienen je aanvraag in bij Justis met het juiste functieaspect "Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier". Je betaalt de kosten van de VOG rechtstreeks aan Justis en je bespaart daarmee € 9,50 ten opzichte van een aanvraag via de gemeente.

E-learning Wkkgz

We hebben je een korte introductie gegeven over de Wkkgz. Wil je meer weten? In onze catalogus hebben we de E-learning Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Voor € 35,- ben je in 1,5 uur helemaal thuis in de Wkkgz en kun je met vertrouwen aan de slag.

Melden bij de inspectie

Met ingang van 1 januari 2022 moeten nieuwe zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen zich melden bij het CIBG. Ook zzp'ers in de zorg zijn zorgaanbieders en vallen hier dus ook onder. Dit heeft te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op deze datum van kracht is gegaan.

Het CIBG legt het als volgt uit: "De meldplicht is bedoeld om alle zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders onder het toezichtdomein van de IGJ in beeld te brengen. Hiermee kan de IGJ haar toezicht beter inrichten. Ook worden nieuwe aanbieders beter bewust van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld aan de zorgverlening/jeugdhulpverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor."

Om je te kunnen melden moet je eHerkenning aanvragen. Met eHerkenning kun je inloggen als je bedrijf bij verschillende overheidsdiensten, waaronder het CIBG voor het melden van je nieuwe bedrijf. Op dit moment (aug. 2022) is eHerkenning niveau 2+ benodigd voor de aanvraag, dat is dus goed om te weten bij het aanvragen van eHerkenning.

Met de komst van de Wtza zijn alle zorgorganisaties terug te vinden in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Ben je reeds ingeschreven bij de KVK en heb je de juiste zorg SBI-code, dan ben je hier in terug te vinden. Het register is te raadplegen via het zorgaanbiedersportaal.

Bekijk de links hieronder voor meer informatie of om direct aan te melden.

Toetredingzorgaanbieders.nl - meer informatie
Zorgaanbiedersportaal.nl - melden
eHerkenning.nl - aanvragen eHerkenning
Zorgaanbiedersportaal.nl - zoeken in het register

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als zzp'er kun je aansprakelijk gesteld worden voor fouten die je maakt. Het is daarom goed om te kijken naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee kun je je verzekeren voor fouten die je maakt als zelfstandige in de zorg. Denk aan de gebruikelijke zaken waarbij je iets stuk maakt van een ander. Maar belangrijk is ook bijvoorbeeld de dekking op fouten in medisch handelen.

Denk daarnaast aan rechtsbijstand. Als je in een juridisch conflict terecht komt krijg je met een bedrijfsrechtsbijstandverzekering ondersteuning. Dit is een andere verzekering dan een rechtsbijstandsverzekering die je mogelijk al hebt voor je privésituatie.

De volgende partijen bieden verzekeringen speciaal voor zzp'ers in de zorg. Neem voor advies contact op met een financieel adviseur.

Sas. Assurantiën
Nationale-Nederlanden
ZZP Nederland

Kwaliteitsregister V&V

Zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen willen uitvoeren mogen dit alleen doen als zij daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. Verzorgende IG's (VIG'ers) en Verpleegkundigen (MBO/HBO) kunnen zich registreren in het Kwaliteitsregister V&V van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Hierin kunnen zij de deskundigheid van handelingen vastleggen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt samen met beroepsgroepen binnen de zorg welke kwaliteitseisen er gesteld worden. V&VN is een door de Minister erkende representatieve organisatie van de beroepsgroepen.

V&VN heeft samen met het ministerie van VWS de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering opgesteld. Het Kwaliteitsregister geeft je de handvatten om hieraan te voldoen.

Lidmaatschap V&VN

Keurmerken in de zorg

Met een keurmerk kun je laten zien aan opdrachtgevers, zorgvragers en controlerende instanties dat je kwaliteit belangrijk vindt, werkt volgens de Wkkgz en dat je een aantal stappen hebt ondernomen om een keurmerk te behalen. De keurmerken zijn er op gericht om aan te tonen dat je werkt volgens de wet- en regelgeving en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en aan het ondernemerschap.

We kennen op dit moment twee keurmerken die relevant zijn voor de zzp'ers in de zorg. Dit zijn Mijn Keurmerk van Kiwa en het HKZ-keurmerk van NEN. Het keurmerk van Kiwa is gestart in 2009 en is dan ook al lang bekend in de wereld van zzp'ers in de zorg. In de loop van 2019 hebben zij het keurmerk flink vernieuwd in het licht van de Wkkgz.

Indien je een AGB-code wilt aanvragen, om zelf de zorg te kunnen declareren, is het Mijn Keurmerk van Kiwa één van de eisen die gesteld worden door Vektis, de partij die het AGB-register beheert.

Het HKZ-keurmerk is relatief nieuw in de wereld van zzp'ers in de zorg. Het HKZ-certificaat is sinds 2019 te behalen voor zzp'ers maar het was daarvoor al te behalen voor zorgorganisaties. Volgens HKZ zijn er duizenden organisaties gecertificeerd. In sept. 2020 zagen we circa 60 zzp'ers geregistreerd in het HKZ register zzp'ers. In aug. 2022 is dit aantal circa 150. Met het certificaat en vermelding in het register, mag de zzp'er het keurmerk voeren.

Één van de verschillen tussen het keurmerk van HKZ en van Kiwa is dat bij HKZ de certificering plaatsvindt via externe auditors. DNV en Dekra zijn de twee certificerende instanties die de HKZ keuring verzorgen.

Het HKZ-keurmerk is te behalen door de niveau's 3 t/m 7 (volgens de nieuwe kwalificering). Dit zijn dus onder andere de Verzorgende (IG)'s en de Verpleegkundigen. Het Kiwa keurmerk is ook voor Helpenden te behalen.

Welk keurmerk je het beste kunt kiezen hangt voor een belangrijk deel af van twee zaken: 1) Welk keurmerk stellen je opdrachtgevers of verzekeraars verplicht? en 2) Wil je een AGB-code aanvragen? En daarnaast: welk keurmerk vind jij het beste passen bij je werkwijze? Het is dan ook mogelijk dat je beide keurmerken moet of wilt behalen. Bekijk hieronder de websites van de keurmerken voor meer informatie. De kosten zijn bijgewerkt in aug. 2022.

Circa € 510,– excl. BTW per 3 jaar (€ 170,- per jaar).
€ 96,- excl. BTW per jaar.
- De tekst gaat verder onder de video -
Deze video wordt gehost door YouTube (www.youtube.com). Als je klikt op deze afbeelding wordt de video geladen en ga je akkoord met de voorwaarden van YouTube.
Duobus video

Waarom Duobus

Kies je eigen opdrachten van verschillende opdrachtgevers door het hele land: voor de niveau's Helpende (plus), Verzorgende (IG) en Verpleegkundigen (MBO en HBO).

Automatische facturering en uitbetaling binnen 24 uur mogelijk door Factoring.

Documenten centraal - na eenmalige controle kun je bij alle aangesloten opdrachtgevers terecht.

Maak een Verklaring gewerkte uren of een deelbare overeenkomst voor controlerende instanties: we helpen je te voldoen aan de eisen.

Aanmelden Meer informatie

Cursussen

Via Duobus kun je cursussen volgen. In het assortiment zijn e-learnings te vinden waardoor je deze thuis of op welke locatie dan ook kunt volgen.

Er zijn cursussen op het gebied van Vaardigheden, Wet- en regelgeving maar ook zijn er onderwerpen die groot genoeg zijn voor reeksen van meerdere cursussen. Bijvoorbeeld de reeks Katheteriseren, of de twee reeksen van Sander de Hosson: Longziekten en Palliatieve zorg.

Neem dus zeker eens een kijkje in de cursus catalogus om te zien op welke gebieden je kunt bijleren of vaardigheden actueel kunt houden.

Naar de catalogus

Download de Duobus app

Eenvoudig inloggen met een pincode
Ontvang de pushberichten die je zelf wil
Meer informatie over de app
Zoek in Google Play of in de App Store naar Duobus of klik op onderstaande knoppen om de app te vinden.