Nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen in 2022

zaterdag 12 februari 2022

In 2022 verschijnen er nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen. Nursing zet alle richtlijnen voor jou op een rij en deze delen wij met jou.

Richtlijnen
 1. Richtlijn verslaglegging
  De richtlijn Verslaglegging gaat in op de minimale kwaliteitseisen voor verslaglegging en de rol van de e-overdracht bij het beschrijven en rapporteren van zorg(activiteiten). Indien je meer wilt weten over rapporteren en verslaglegging kun je de cursus verslaglegging volgen op 19 april.
 2. Veranderd seksueel functioneren
  Deze richtlijn gaat over het bespreekbaar maken van het onderwerp en wat je kunt doen.
 3. Kwaliteitsstandaard Signalering en Preventie van Zorginfecties
  Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Om hen hierin te ondersteunen, is een generieke kwaliteitsstandaard (in autorisatiefase) ontwikkeld.
 4. Richtlijn en Handreiking Zorgmijding in de eerste lijn
  De ontwikkelde richtlijn biedt verpleegkundigen en verzorgenden kennis over risicofactoren voor zorgmijding, concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toe leiden naar andere zorg. Daarnaast geeft de handreiking voor wijkverpleegkundigen concrete handvatten voor een goede samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn. Ook zijn er handzame samenvattingskaarten ontwikkeld voor professionals en cliënten.
 5. Richtlijn Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  Het doel van deze richtlijn is het behouden en verbeteren van de zelfredzaamheid van zorgvragers door het aanleveren van handvatten en adviezen over ADL ondersteuning.
 6. Deze richtlijn is erg interessant, omdat het de eerste richtlijn is die verschijnt over ADL.
 7. Richtlijn VTGM (voor toediening gereed maken)
  Deze richtlijn vervangt de Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2008) en de Richtlijn VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN & NVZA, 2009).
 8. Knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag bij cliënten thuis.
  Momenteel is er nog niet veel bekend over deze richtlijn. We hopen jullie snel meer te kunnen vertellen over deze richtlijn.
Richtlijnen palliatieve zorg
Naast bovenstaande richtlijnen worden er meerdere richtlijnen over palliatieve zorg geüpdatet. Dit omdat deze niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. In 2022 gaat het om onderstaande thema’s.
 1. Palliatieve zorg bij kinderen, en bij mensen met een verstandelijke beperking
 2. Hik, jeuk, overmatig zweten, obstipatie in de palliatieve fase
 3. Rouw
 4. Angst, depressie, delier in de palliatieve fase
 5. Palliatieve zorg bij Parkinson
Wij zullen je op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Bronnen:
nursing.nl
zonmw.nl (1)
zonmw.nl (2)
awolimburg.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.