Wat als de budgethouder overlijdt?

zondag 13 februari 2022

Wanneer jouw pgb-cliënt overlijdt zorgt dit voor veel verdriet bij de nabestaanden. Naast hun verdriet komt er ook veel regelwerk op hen af. In dit artikel vertellen we jij als zorgverlener moet doen als de budgethouder van het pgb overlijdt.

Factureer zo spoedig mogelijk
De nabestaanden kunnen voor wat betreft het pgb zich wenden tot de Sociale Verzekeringspank. Nadat de cliënt overleden is, is het belangrijk dat je de nog openstaande uren zo snel mogelijk factureert. De nabestaanden kunnen dan aan de hand van jouw factuur de uren declareren bij de SVB of bij de zorgverzekeraar. Het is hierbij verstandig om te informeren welk adres en welk contactpersoon je het beste kunt gebruiken.
Beëindiging zorgovereenkomst
De zorgovereenkomst van opdracht eindigt van rechtswege als jouw pgb-cliënt overlijdt. Dit betekent dat jouw opdracht met bijbehorend inkomen dus direct stopt.
Compensatie inkomen
Soms is het mogelijk een eenmalige uitkering te ontvangen om het inkomen dat wegvalt te compenseren. Dit geldt uitsluitend voor pgb-zorg die wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Het pgb vanuit de Wlz betalen ze uit via het zorgkantoor, pgb’s vanuit de Wmo en Jeugdwet via gemeenten.

Ze stellen de volgende voorwaarden:
  • Er moet een geldige zorgovereenkomst zijn;
  • Er is budget beschikbaar;
  • De gemeente heeft toestemming gegeven (Wmo en Jeugdwet).
Het is niet mogelijk de eenmalige uitkering als zorgverlener aan te vragen. Je kunt de uitkering dus alleen schriftelijk door de nabestaanden of wettelijk vertegenwoordiger laten aanvragen bij de gemeente of zorgkantoor. Binnen zes weken brengen ze de nabestaanden ook op de hoogte of ze de uitkering wel of niet verstrekken.

Meer informatie is te vinden op de website van de SVB.

Bron:
https://www.solopartners.nl/kennisbank/persoonsgebonden-budget-pgb-overlijden-budgethouder/

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.