Waarom sommige zzp’ers niet meer in het zorgregister staan

maandag 14 februari 2022

Op 1 januari 2022 is de Wtza in werking getreden. Deze wet is deels ter vervanging van de Wtzi en deels nieuwe regelgeving voor onder andere zelfstandige zorgverleners. We zien dat sommige zelfstandigen eerst wel in het register stonden en na 1 januari 2022 niet meer. In dit artikel vertellen wij jou wat de oorzaak kan zijn en wat je kunt doen.

Sta je niet meer in het register?
Solopartners schrijft "We krijgen op dit moment veel vragen van zzp'ers die voor 1 januari 2022 wel opgenomen waren in het register en na 1 januari 2022 plotseling niet meer. Navraag bij het ministerie leert dat het LRZa is opgeschoond na 1 januari 2022 waarbij zorgaanbieders die alleen met één van onderstaande SBI-codes en zonder AGB-code en/of WTZi-vergunning uit het register zijn verwijderd. Het betreft de volgende codes:

SBI              OMSCHRIJVING
86.92.2              Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3              Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.9              Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg     ondersteunende diensten
88.10.2              Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3              Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.91                  Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99.2             Maatschappelijk werk
88.99.3             Lokaal welzijnswerk
88.99.9             Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn"

Controleer het register
Indien je in 2021 gecontroleerd hebt of je in het register stond, adviseren we je om dit nogmaals te controleren. Sta je nog steeds in het register? Dan hoef je niks te doen.

Sta je niet meer in het register dan volg je onderstaande stappen.

  1. Controleer met welke SBI-code je geregistreerd staat in het handelsregister;
  2. Als dat één van de bovenstaande codes is, dien je alsnog een melding te doen bij IGJ;
  3. Als dat niet één van bovenstaande code is, check dan of de SBI-code die je gebruikt wel verwijst naar een zorgberoep;
  4. Zo ja, dan dien je alsnog een melding te doen bij IGJ:
  5. Zo nee, pas dan eerst je SBI-code aan en doe dan alsnog een melding;
  6. Voor nieuwe zzp’ers in de zorg die zijn gestart op of na 01-01-2022 geldt dat zij zich altijd moeten melden bij het CIBG.
Meer informatie vind je op de Wtza pagina.

De IGJ blijft automatisch zorgaanbieders toevoegen aan het register. Dit laat onverlet dat nieuwe zorgaanbieders zich desondanks moeten melden bij de inspectie. Let op ook als je de SBI-code waarmee je bent geregistreerd, aanpast zodat je opnieuw automatisch wordt opgenomen in het register, geld je als nieuwe zorgaanbieder en moet je een melding doen.

Bewijs van melding
"Diverse partijen, zoals Vektis, Kiwa, bemiddelingsbureaus en andere opdrachtgevers, verlangen inmiddels een bewijs van registratie in het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa), voordat je in aanmerking komt voor een AGB-code, een keurmerk of een inschrijving", schrijft Solopartners

Het register biedt de mogelijkheid om een bewijs van opname te downloaden. Voor zzp’ers, die voldoen aan de meldplicht door in het register te staan, wordt die mogelijkheid geboden vanaf eind januari, begin februari 2022. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er straks een link geplaatst op de website van het CIBG waar deze groep in een eigen portaal kan om dit bewijs te downloaden. Let op hiervoor is er e-herkenning nodig.

Meld je je als nieuwe zorgaanbieder bij het CIBG, dan krijg je wel direct een bewijs. Wees je ervan bewust dat je voor deze melding een e-herkenning nodig hebt van ten minste niveau 2+. Solopartners geeft de volgende tip: “Omdat we voorzien dat je periodiek een nieuw bewijs moet kunnen overleggen, adviseren we je dan ook om een driejarige e-herkenning aan te vragen, dat is goedkoper en voorkomt dat je jaarlijks een nieuwe aanvraag moet doen.”

Bron: https://www.solopartners.nl/nieuws/waarom-sommige-zzpers-in-de-zorg-niet-meer-in-het-register-staan/

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.