Geen maximumnorm voor zelfstandige zorgverleners

dinsdag 5 september 2023

Op 28 juni plaatste Solopartners een artikel over de statements van demissionair Minister Helder. De minister had geopperd om de hoeveelheid zelfstandige zorgprofessionals (zzp'ers) te reguleren. Destijds is opgemerkt dat er tot dan toe geen concrete plannen waren die deze suggestie ondersteunden, en dat blijkt gelukkig juist te zijn.

Artikel riep vragen op
Naar aanleiding van het artikel werden er parlementaire vragen gesteld, en onlangs heeft de minister deze vragen beantwoord. Uit haar reactie blijkt dat zij inderdaad van mening is dat er evenwicht moet zijn tussen vaste en flexibele medewerkers in de zorgsector. Er wordt echter niet gesproken over het opleggen van een maximumlimiet aan het aantal zzp'ers in de zorg, wat naar onze mening een positieve ontwikkeling is.

Vertrouwen in de zorgsector
Opvallend is dat de minister vertrouwen heeft in de zorgsector zelf, inclusief werkgevers en bemiddelingsbureaus, om passende oplossingen te vinden. Hierbij gaat het niet alleen om het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele medewerkers, maar ook om de bijbehorende kostenaspecten. De minister verwijst naar de kerngroep binnen het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), waar plannen worden uitgewerkt om deze balans te herstellen.

Herstellen van de balans
Een punt van zorg is dat er wordt gesproken over het "herstellen van de balans," wat zou kunnen suggereren dat het aantal zzp'ers moet afnemen. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal zzp'ers nog steeds groeit. Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat zorgprofessionals die de overstap naar zelfstandig ondernemerschap hebben gemaakt, terugkeren naar loondienst.

Het vertrek van zzp'ers uit de zorg is bovendien niet gunstig voor de sector. Het is van essentieel belang om na te denken over hoe zzp'ers op een constructieve manier binnen de zorg kunnen worden ingezet, aangezien deze groep professionals een blijvend onderdeel is van de zorgsector.

Wat betekent dit in de praktijk?
Zorgorganisaties dienen hun omgang met zzp'ers te heroverwegen. Te vaak worden zzp'ers ad hoc ingeschakeld om op korte termijn diensten te vervullen, wat hun potentieel niet volledig benut. Een meer geplande samenwerking met zzp'ers zou aanzienlijk meer mogelijkheden bieden om continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Hierbij is een positieve kijk op zzp'ers in de zorg van groot belang, met de nadruk op de waarde die deze professionals kunnen toevoegen.

Gelukkig geeft de minister de zorgsector de vrijheid om gezamenlijk oplossingen te vinden en wordt er niet gedacht aan strenge top-down maatregelen. Deze aanpak heeft namelijk weinig positief effect!

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.