Een strategisch zzp-beleid, dé oplossing voor tekorten in de zorg?

donderdag 7 maart 2024

Op 26 februari zijn de meest recente arbeidsmarktprognoses voor de 'zorg en welzijn'-sector gepubliceerd. In 2032 wordt een tekort van 172.900 werknemers verwacht, rekening houdend met het deeltijdwerk van veel zorgprofessionals. Deze cijfers zijn zorgwekkender dan eerdere prognoses, zelfs als nieuw beleid wordt meegenomen.

Tekort 169.900 werknemers in de zorg
De recente prognoses houden nog geen rekening met plannen uit het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn (TAZ) en de hervormingsagenda jeugd. Hoewel deze programma's mogelijk een positieve invloed hebben, lijkt het niet realistisch te verwachten dat ze de tekorten drastisch verminderen.

Nieuwe beleidsmaatregelen, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en het kabinet Rutte IV regeerakkoord, lijken slechts een druppel op de gloeiende plaat.
Ondanks deze inspanningen blijft het verwachte tekort 169.900 werknemers. De inzet van zzp'ers wordt genoemd als een praktische oplossing.
De inzet van zzp’er een praktische oplossing
Het besef groeit dat het nieuwe beleid de problemen niet volledig oplost. Zorgorganisaties moeten zelf initiatief nemen om toekomstige personeelstekorten te beheersen. Het inzetten van zzp'ers wordt voorgesteld als een effectieve oplossing, mits ze niet als een 'probleem' worden beschouwd.

In onze visie zijn zzp'ers eerder het gevolg van 'minder goed' werkgeverschap dan het probleem zelf. Maatregelen om het aantal zzp'ers te verminderen leiden niet automatisch tot terugkeer naar loondienst; velen zullen alternatieven zoeken of zelfs de zorgsector verlaten.

Een strategisch zzp-beleid
Een strategisch beleid is essentieel, zowel voor het behouden van vaste medewerkers als voor het effectief inzetten van zzp'ers. Door in gesprek te gaan met medewerkers en zzp'ers, en duidelijke kaders en afspraken te stellen, kunnen zorgorganisaties zowel nu als in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel aantrekken en behouden. Het waardevol zien van zzp'ers, verder dan alleen als extra handjes, vereist een proactieve benadering en wederzijdse betrokkenheid. Dat extra inspanningen uiteindelijk hun vruchten afwerpen, rechtvaardigt de tijd en moeite die hierin worden gestoken.

Benieuwd hoe Duobus hierin kan ondersteunen? Neem contact met ons op en we denken graag met je mee in een strategisch zzp-beleid voor jouw zorginstantie.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.