Uitstel van Wet VBAr tot 2026

donderdag 27 juni 2024

Recent is bekend geworden dat de invoering van de Wet VBAr (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties) is uitgesteld tot 1 januari 2026. De eerste versie van de wet ontving veel kritiek, wat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ertoe bracht om de wet opnieuw te evalueren en aan te passen op enkele belangrijke punten.

Onduidelijke criteria in de Wet VBAr
Vooralsnog lijkt de wet niet gemakkelijk toepasbaar te worden. De criteria om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn te vaag en houden onvoldoende rekening met de kenmerken van ondernemerschap. Er ontbreken duidelijke en toepasbare regels om te beoordelen of een arbeidsrelatie al dan niet als arbeidsovereenkomst moet worden gezien.

Zelfstandigentoets: eenvoudiger, sneller, duidelijker
Kritische partijen krijgen nu steun vanuit de academische wereld. Een onderzoeker en een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit menen dat de Wet VBAr te complex en onpraktisch is. Vooral de beoordeling van de arbeidsrelatie is verwarrend en leidt tot eindeloze discussies. Toetsing op ondernemerschap biedt daarentegen een eenvoudigere en duidelijkere oplossing die snel uitsluitsel geeft.

De zelfstandigentoets controleert in hoeverre een ondernemer aan de fiscale eisen van ondernemerschap voldoet. Wie aan deze eisen voldoet, wordt als ondernemer beschouwd en niet als werknemer. Wie niet voldoet, wordt als schijnzelfstandige gezien en valt onder de regels van een arbeidsovereenkomst. Pas als de toets geen duidelijkheid biedt, is verder onderzoek nodig.

Voordelen van vooraf duidelijkheid
Deze beoordelingsmethode heeft veel voordelen. De criteria voor ondernemerschap zijn relatief snel en eenvoudig te controleren, wat vooraf duidelijk maakt of een overeenkomst van opdracht mogelijk is. Dit vereenvoudigt de controle en handhaving door de Belastingdienst. Echte ondernemers hoeven zich geen zorgen te maken over onbedoelde arbeidsovereenkomsten, en opdrachtgevers lopen minder financiële risico’s als een overeenkomst van opdracht achteraf toch een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn.

Voordelen voor de zorgsector
Voor de zorgsector biedt deze aanpak eveneens veel voordelen. Momenteel leiden discussies over de aard van de arbeidsrelatie bij zzp’ers tot onzekerheid en complicaties. Door de kenmerken van ondernemerschap leidend te maken, worden deze discussies en de bijbehorende tijd- en geldverspilling voorkomen.

Noodzaak van bredere visie
Kortom, de zelfstandigentoets biedt de voordelen die de Wet VBAr waarschijnlijk niet zal bieden. Tot nu toe is het ministerie van SZW niet erg ontvankelijk geweest voor deze argumenten. Hopelijk zal dit initiatief leiden tot de noodzakelijke bredere visie die nodig is voor werkbare oplossingen.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.