Introductie van de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (baz)

woensdag 26 juni 2024

Op de dag dat Geert Wilders aankondigde dat het nieuwe kabinet rond is, presenteerde minister Van Gennip de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (baz). Deze nieuwe wet introduceert een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor zzp’ers in de zorg.

Arbeidsongeschiktheid en zelfstandigen
Veel zelfstandige zorgverleners hebben ervoor gekozen geen voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid. Dit brengt meerdere nadelen met zich mee, niet alleen voor de zelfstandige zelf, maar ook voor collega’s en de samenleving.
Het grootste nadeel is het wegvallen van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, wat de zelfstandige erg kwetsbaar maakt. Dit is vooral zorgwekkend in de zorgsector, waar het werk fysiek belastend kan zijn.

Oneerlijke concurrentie?
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn prijzig. Zelfstandigen met een dergelijke verzekering vragen vaak een hoger uurtarief om voldoende over te houden. Zelfstandigen zonder verzekering werken vaak voor lagere tarieven, wat leidt tot oneerlijke concurrentie met zowel collega’s als werknemers in loondienst.
Zelfstandigen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten in het ergste geval terugvallen op een bijstandsuitkering. Dit wordt gezien als oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen, aangezien werknemers en andere zelfstandigen wel betalen om zich tegen dit risico te verzekeren.

Baz in het kort
De Wet baz wordt door de overheid uitgevoerd en de premie wordt via de belastingen ingehouden. Hierdoor hoeft een zelfstandige geen aparte verzekering af te sluiten. Vindt een zelfstandige de uitkering onvoldoende, dan kan hij of zij kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met meer dekking, maar ook hogere kosten. In dat geval kan de zelfstandige kiezen voor een opt-out en zelf een verzekering regelen.
De basisverzekering biedt een uitkering van 70% van de belastbare winst, tot maximaal het wettelijk minimumloon. De premie bedraagt 6,5%, berekend over de belastbare winst tot het wettelijk minimumloon. De maximale premie bedraagt momenteel €195.

Er geldt een wachttijd van één jaar voordat een uitkering kan worden aangevraagd. Gedurende dit jaar is de zelfstandige zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen, bijvoorbeeld door een buffer aan te leggen of aan te sluiten bij een broodfonds.

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel is nu beschikbaar voor internetconsultatie. Iedereen kan van 11 juni tot en met 23 juli 2024 zijn of haar reactie geven. Vervolgens moet het wetsvoorstel, eventueel aangepast, nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer voordat het van kracht kan worden.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.