Reacties op het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, BBB en NSC

woensdag 29 mei 2024

De reacties op het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, BBB en NSC waren enigszins voorspelbaar. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum is er voornamelijk kritiek te horen, terwijl de rechterzijde vooral positief reageert.

Reacties vanuit de zorgsector
In de zorgsector variëren de reacties. Dit komt deels doordat niet alle sectoren binnen de zorg specifiek worden genoemd in het akkoord. Voor de sectoren die wel worden genoemd, zijn de reacties gemengd: sommige sectoren zien positieve veranderingen, terwijl andere sectoren negatieve gevolgen verwachten. Maar wat betekent dit akkoord specifiek voor zelfstandigen (zzp’ers) in de zorg?

Wordt het werken als zzp’er in de zorg lastiger?
Er zijn geen specifieke maatregelen in het akkoord opgenomen die gericht zijn op zzp’ers in de zorg, ondanks de indruk die door verschillende organisaties wordt gewekt. De nieuwe coalitie heeft geen plannen aangekondigd die het werken als zorg-zzp’er moeilijker zouden maken. In het akkoord wordt enkel vermeld dat de behandeling van de Wet VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden) wordt voortgezet.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer inmiddels laten weten dat de wet opnieuw zal worden bekeken en dat deze waarschijnlijk niet voor het eerste kwartaal van 2026 aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Hierdoor kan op dit moment niet worden gesteld dat het werken als zzp’er in de zorg wordt bemoeilijkt.

Positie van de zzp’er
Het akkoord kondigt zelfs een beleid voor zelfstandigen aan, bedoeld om zekerheid te bieden aan zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt. Dit roept de vraag op of de nieuwe coalitie wel negatief staat tegenover zzp’ers.

Een geplande verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt teruggedraaid en er wordt een lastenverlaging op arbeid aangekondigd. Dit suggereert dat zelfstandig ondernemers door de nieuwe coalitie serieus worden genomen en mogelijk meer erkenning zullen krijgen.

Afwachten geblazen
Het akkoord bevat echter nog weinig gedetailleerde uitwerkingen. Het is daarom momenteel nog niet mogelijk om definitieve uitspraken te doen over de effecten van de plannen voor zzp’ers. Meer duidelijkheid zal pas komen met de publicatie van de volgende versie van de Wet VBAR en verdere details over het zelfstandigenbeleid.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.