Tekort aan wijkverpleegkundigen zorgt voor toename van zzp-wijkverpleegkundigen

woensdag 4 april 2018

In de afgelopen jaren is de vraag naar wijkverpleegkundigen toegenomen doordat mensen langer thuis blijven wonen. Echter, is er een tekort aan wijkverpleegkundigen niveau 5 waardoor zzp’ers ingehuurd worden. De vraag naar zorg is erg groot waardoor zzp’ers een heel aantal voordelen ervaren en steeds meer professionals ervoor kiezen om als zzp’er te starten.

Tekort aan wijkverpleegkundigen
In 2015 werd er in een onderzoek van Kiwa Carity en CAOP voorspeld dat er rond 2019 een flink tekort aan wijkverpleegkundigen zou zijn. De vraag naar wijkverpleegkundigen is in de afgelopen jaren sterk gestegen doordat mensen langer thuis blijven wonen. Arteria consulting heeft namens het Bestuurlijk Overleg Wijkverpleging een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op de keuzevrijheid van cliënten in de wijkverpleging en eventuele knelpunten die ervoor zorgen dat deze vrijheid wordt beperkt. In het onderzoek geven ze aan dat er een groei te zien is in de hoeveelheid zorgaanbieders, maar dat daar tegenover een groeiend tekort aan zorgverleners staat. De huidige contractering wijkverpleging legt volgens het onderzoek een nadruk op doelmatigheid. Ook wordt er volgens hen een prijsdruk door zorgaanbieders ervaren en groeit de niet-gecontracteerde zorg.

Invloed van knelpunten op zorgproces
Uit het onderzoek is gebleken dat het personeelstekort ervoor zorgt dat cliënten niet bij alle zorgaanbieders kunnen worden aangenomen. Hoe complexer de zorgvraag is, hoe langer de zoektocht duurt. Eveneens is door het tekort aan personeel het inzetten van een extra route dikwijls niet mogelijk. Tegenwoordig worden flex-medewerkers ingezet om de zorgvraag tijdelijk op te vangen, maar voor de cliënt betekent dat meer verschillende gezichten aan hun bed. Ook geven wijkverpleegkundigen aan dat zij een hoge werkdruk ervaren en daardoor niet altijd de zorg kunnen leveren die zij zouden willen leveren. Een ander gevolg van die hoge werkdruk is het uitvallen van medewerkers waardoor de druk voor hun collega’s alleen maar hoger wordt. 

Toename zzp-wijkverpleegkundigen 
Door het tekort aan wijkverpleegkundigen niveau 5 bij zorgaanbieders, worden zzp’ers ingehuurd. De vraag is erg groot, waardoor zzp’ers aanvullende eisen kunnen stellen. Ondanks de hogere administratieve lasten die zzp’ers ervaren, kiest toch een beduidende groep professionals ervoor om als zzp’er te starten.Ondanks dat wijkverpleegkundigen in loondienst op een andere manier bezig zijn met hun werk dan zzp’ers zijn hun meningen over de zorg voor cliënten en hun rol als wijkverpleegkundige overeenstemmend. 

Toekomst
Ook doet het onderzoek uitspraken over de groeiende concurrentie van zzp’ers op een dienstverband. Zij geven aan dat er al een algehele schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden is en dat de voordelen van zzp’ers kunnen leiden tot een nog groter tekort aan wijkverpleegkundigen die in dienst zijn bij een zorgaanbieder. Daarnaast geven zij aan dat de huidige tekorten wellicht zouden kunnen bijdragen aan nog meer zorgverleners die besluiten om als zzp’er te starten. Wellicht maakt de opkomst van intermediairs de stap voor mensen om als zzp’er aan de slag te gaan ook gemakkelijker. Zzp’ers kunnen namelijk tegenwoordig terecht bij organisaties zoals Duobus die de meeste administratie uithanden neemt voor hen. Duobus is namelijk ontstaan vanuit de vraag om een werkwijze te ontwikkelen die het ondernemerschap van zzp’ers in de zorg duidelijk naar voren laat komen en daarnaast de administratieve lasten van zowel opdrachtgever als zzp’er vermindert. Duobus zorgt er namelijk voor dat uitgevoerde opdrachten automatisch gefactureerd worden en naar de opdrachtgever verstuurd worden. Daarnaast regelt Duobus ook dat zzp’ers DBA-proof werken en altijd up-to-date zijn met elke wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over dit onderzoek neem een kijkje op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2018/02/16/keuzevrijheid-in-de-wijkverpleging en voor meer informatie over Duobus ga naar www.duobus.nl

Duobus (Webredactie)

De webredactie van Duobus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op Duobus.