Groot personeelstekort in de zorg

woensdag 11 april 2018

Zorginstellingen hebben te maken met een enorm personeelstekort, dat in 2017 zelfs bijna verdubbeld is. Uit cijfers van het UWV blijkt dat terwijl het aantal vacatures groeit het voor zorginstellingen moeilijk is om gekwalificeerd personeel te vinden. Echter, kan Duobus hierbij een belangrijke rol vervullen. Duobus is namelijk de perfecte plek voor zorginstellingen om gekwalificeerde zzp’ers te vinden.

Toename personeelstekort 
Het personeelstekort in de zorg is in 2017 bijna verdubbeld. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is vorig jaar met maar liefst 80% gestegen.  Volgens het UWV zijn er momenteel ruim 130.000 openstaande vacatures maar lang niet genoeg mensen om die te bekleden. Dat tekort kan in 2022 zelfs oplopen tot 100.000 niet gevulde banen. Meer dan de helft van de zorginstellingen geeft aan dat ze moeite hebben met het vullen van vacatures. In ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen en GGZ heeft zelfs 80 procent moeite  met goed personeel te vinden. De zorgsector zal vooral een tekort hebben aan verzorgenden en verpleegkundigen.

Oorzaken personeelstekort
De oorzaken van het personeelstekort zijn grotendeels de vergrijzing en de achterblijvende verjonging van de zorgverleners. Een oplossing daarvoor is het inhuren van flexibel extern personeel. Deze zzp’ers kunnen het tekort aan gekwalificeerd personeel deels oplossen. De zzp’ers die namelijk in de zorg werken, zijn vaak ervaren zorgverleners die al meerdere jaren werkervaring hebben.

Rol van Duobus
Duobus kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Duobus is namelijk de perfecte plek voor zorginstellingen om gekwalificeerde zzp’ers te vinden. Met Duobus als partner krijgen zorginstellingen toegang tot een uitgebreide database met zorgprofessionals van alle niveaus met inzicht in hun gevolgde opleiding(en), behaalde certificaten, werkervaring en reviews van collega’s, cliënten en opdrachtgevers.

Daarnaast worden allerlei taken zoals facturering door Duobus uit handen genomen en kunnen zowel de zorginstelling als de zzp’er zich richten op wat er daadwerkelijk belangrijk is: het bieden van goede zorg!  

Duobus ondersteunt zorginstellingen door:  
• Een grote database met zzp’ers aan te bieden.   
• Automatische contractering 
• Geen abonnementskosten te vragen 
• Een uitgebreide service aan te bieden zonder vaste kosten 
• Passende contracten op te stellen inclusief certificaten 
• Conform te zijn met de nieuwste richtlijnen van de belastingdienst.   

Ook voor zorgverleners biedt Duobus het totaalpakket. Duobus biedt namelijk een compleet platform voor zzp’ers in de zorg, met matchingtool, agenda, facturatie, bedrijfsprofiel, opleidingen en communicatie.

Duobus (Webredactie)

De webredactie van Duobus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op Duobus.