Einde aan PGB-fraude in de zorg

maandag 30 april 2018

In de afgelopen jaren zijn er tientallen of wel honderden fraudegevallen met het pgb geconstateerd. De D66, Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een persoonsgebondenbudget en verzekeraar het Zilveren Kruis gaan nu samenwerken om deze pgb-fraude te voorkomen. Ze willen namelijk een einde maken aan de bemiddelingsbureaus en pleiten voor een gewaarborgde hulp die helpt met de administratie.

Fraudegevallen met het pgb  
In de afgelopen jaren zijn er tientallen of wel honderden fraudegevallen met het persoonsgebonden budget (pgb) geconstateerd. Dikwijls gaat het hier om bedragen die kunnen oplopen tot in de honderdduizenden euro’s. Minister Hugo De Jonge heeft eerder al toegezegd om strengere regels op te stellen betreffende het pgb.   

Wat houdt het pgb in 
Het pgb is een bedrag dat hulpbehoevenden ontvangen waarmee ze in staat gesteld worden om hun eigen zorgverlener uit te kiezen. Mensen die in de Jeugdwet zitten, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet kunnen aanspraak maken op een pgb om hulp te krijgen om bijvoorbeeld verpleging, verzorging of 24-uurszorg in te huren.

Einde maken aan fraude
De D66, Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget en verzekeraar het Zilveren Kruis gaan nu samenwerken om pgb-fraude te voorkomen. Ze willen namelijk een einde maken aan de bemiddelingsbureaus en pleiten voor een gewaarborgde hulp die helpt met de administratie. “Het pgb is een prachtig middel om te zorgen dat mensen eigen regie houden en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto’s en een flinke bankrekening. Die fraude moet stoppen. Het is belangrijk dat dit kabinet de fraude aanpakt, zonder dat er te veel regels komen, waardoor het het pgb een te ingewikkeld instrument wordt. Daarom stellen wij concrete maatregelen voor, zoals strengere eisen voor de bemiddelingsbureaus”, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Bemiddelingsbureaus
De D66,  Per Saldo en het Zilveren Kruis eisenstrengere regels voor bemiddelingsbureaus, die nu vaak fungeren als tussenpersoon tussen de zorgbehoevende en de zzp’er. Volgens hen mogen de bemiddelingsbureaus niet meer verantwoordelijk zijn voor de administratie maar mogen ze enkel nog de zzp’er in contact brengen met de zorgbehoevende. Voor die service zou de zorgverlener dan een eenmalige betaling doen aan het bureau. Hun uiteindelijke doel is dat bemiddelingsbureaus binnen twee jaar helemaal verdwenen zijn. Dan moet er bijvoorbeeld een website zijn waar zzp-ers hun zorg direct aan zorgbehoevenden kunnen aanbieden. “Frauderende bemiddelingsbureaus maken misbruik van startende budgethouders zonder goede kennis van zaken. Goede training zorgt dat fraude voor een groot deel kan worden voorkomen”, aldus Aline Molenaar, directeur van Per Saldo.


Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.