Overeenkomst met farmaceuten over goedkopere geneesmiddelen

woensdag 25 april 2018

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid proberen farmaceuten te overtuigen om geneesmiddelen tegen een lagere prijs te verkopen door ziekenhuizen gezamenlijk een grote hoeveelheid geneesmiddelen in te laten kopen.

Steeds duurdere medicijnen 
Tegenwoordig verschijnen er steeds duurdere medicijnen op de markt. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid proberen deze ontwikkeling aan banden te leggen. Namelijk zeventig Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars hopen dit jaar nog drie overeenkomsten met farmaceuten te kunnen sluiten over goedkopere geneesmiddelen. Een eerste overeenkomst over leukemiegeneesmiddelen is al gesloten. 

Dit begon ruim een jaar geleden toen de acht umc’s via hun belangenorganisatie NFU met Zorgverzekeraars Nederland afspraken om samen dure geneesmiddelen in te kopen om op die manier iets aan de prijzen te kunnen doen. In het najaar sloot ook de brancheorganisatie voor algemene ziekenhuizen NVZ zich aan bij dit initiatief. Samen met de inkooporganisatie van ziekenhuisapothekers hebben zij een werkgroep opgericht om te onderhandelen met farmaceuten over de prijs. De hoop is dat farmaceuten bereid zijn een lagere prijs te vragen als de ziekenhuizen gezamenlijk een grote hoeveelheid geneesmiddelen inkopen. 

Contract over leukemie geneesmiddelen 
Ondertussen hebben ze een eenjarig contract afgesloten met farmaceut Novartis. Er zijn afspraken gemaakt over een lagere prijs voor nilotinib, dasatinib en bosutinib. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie. In eerste instantie richt de inkoopcombinatie zich op immunotherapieën en ontstekingsremmers en op medicijnen waar de ziekenhuizen op jaarbasis tenminste 10 miljoen euro aan uitgeven. Momenteel heeft de werkgroep tien clusters (groepen van twee tot drie gelijkwaardige medicijnen voor een aandoening) die ze hopen goedkoop in te kunnen kopen. Verder hopen ze dit jaar nog drie overeenkomsten te kunnen sluiten. 

Weinig aanbieders 
Het gaat hier vooral om oligopolistische markten met een beperkt aanbod aan aanbieders. ‘Je kan pas echt met farmaceuten onderhandelen als je keuzemogelijkheden hebt om te switchen’, aldus de Bos van de NFU in Medisch contact. Hij geeft ook aan dat het daarom voor de werkgroep belangrijk is om samen te werken met artsen. Zij moeten namelijk het geneesmiddel dat goedkoper kan worden ingekocht als een gelijkwaardig alternatief zien. Volgens de Bos is dat iets wat apothekers en raden van besturen van ziekenhuizen niet kunnen bepalen. 

800 miljoen euro aan geneesmiddelen op jaarbasis 
Ziekenhuisapotheken van umc’s kopen op jaarbasis voor maar liefst 800 miljoen euro geneesmiddelen. In totaal is dat ongeveer 2 miljard euro dat jaarlijks aan medicijnen uitgegeven wordt binnen alle ziekenhuizen. De inkoopgroep doet geen uitspraken over de bespaarde kosten die de eerste deal opgeleverd heeft. De Bos geeft aan dat de feitelijke besparing van deze overeenkomst slechts een druppel op de gloeiende plaat is maar als ze deze samenwerking vasthouden, kunnen ze volgens hem in de toekomst wel degelijk een verschil maken.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.