Wel of geen verplicht pensioen voor zzp’ers?

maandag 7 mei 2018

Vakbonden pleiten al jaren voor verplicht pensioensparen voor zzp’ers en ontvangen steun van verschillende kanten. Echter, zijn er ook een aantal tegengeluiden die het niet eens zijn met een verplicht pensioen voor zzp’ers.

Nieuw pensioenstelsel 
Er wordt al jaren geroepen dat zzp’ers niet of nauwelijks voor hun pensioen sparen en dat ze op die manier tegen onnatuurlijk lage tarieven hun diensten kunnen aanbieden. Daarom pleiten de vakbonden al jaren voor verplicht pensioensparen voor zzp’ers en ze krijgen bijval van veel kanten.  

Minister Koolmees wil namens het kabinet een nieuw pensioenstelsel. Vakbonden, werkgevers en pensioenbestuurders praten inmiddels al meer dan vijf jaar over een nieuw pensioenstelsel en zzp-pensioen. Na veel overleg ligt er nu een voorstel op tafel namelijk die van de individuele potjes. Door het pensioen te individualiseren, sparen werknemers voor zichzelf. Grote economische verliezen worden in dat systeem wel nog collectief gedeeld. Ook blijven de huidige pensioenfondsen het geld beheren.

Zzp-pensioen 
Het Kabinet vreest voor een armoedeprobleem bij zzp’ers omdat zij geen pensioen opbouwen. Daarom wordt er ook gesproken over de mogelijkheden van een verplicht pensioen voor alle zzp’ers. De vakbonden zijn het daarmee eens en willen dat alle zzp'ers hier uiteindelijk aan meedoen. Werkgevers erkennen dat er meer sociale zekerheden moeten komen voor zzp’ers maar staan hier toch een stuk huiveriger tegenover omdat het inhuren van zzp'ers dan veel duurder zal worden.  

Politieke jongeren zijn voor een verplicht pensioen 
De jongerenorganisaties van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor een verplicht pensioen voor zzp’ers. Ze willen dat er een stelsel komt waarin iedereen een pensioen opbouwt. Daarmee sluiten zij zich aan bij de plannen die een jaar geleden al in de SER op tafel lagen maar waaraan de afgelopen maanden veel getwijfeld werd door vooral vakbond FNV en een aantal pensioenfondsen.

Tegengeluiden
Echter, is uit een nieuwe studie van het CPB gebleken dat zelfstandigen niet minder maar juist meer vermogen opbouwen gedurende hun werkzame leven. Zzp’ers gaan gemiddeld niet arm maar juist rijk met pensioen. Het CBP maakt in hun studie gebruik van een ruime definitie van het woord “vermogen”. Ze kijken niet alleen naar pensioentegoeden en eigen spaargeld maar ook naar het huizenbezit en de hypotheekschuld. Omdat in Nederland nog niet gewerkt wordt met individuele potjes heeft het CPB het pensioenvermogen van werknemers geschat door de netto contante waarde van de pensioenaanspraken te berekenen, onder bepaalde veronderstellingen over rente, inflatie en levensverwachting. Het CPB concludeert dus dat zelfstandigen meer vermogen lijken op te bouwen dan werknemers. Wat zzp’ers dus missen aan pensioenopbouw maken ze goed met het opbouwen van ander vermogen.

Ondanks dat de stichting ZZP Nederland een aantal positieve voorstellen in het manifest waardeert zijn zij er toch op tegen. ”We hebben de AOW al, verplicht aanvullend pensioensparen is een arbeidsvoorwaarde tussen werkgevers en werknemers. Dat kan niet gelden voor zzp’ers, want dat staat haaks op hun positie als zelfstandig ondernemer”, aldus voorzitter Maarten Post van

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.