Meer GGD-zorgverleners nodig in de wijk

donderdag 16 augustus 2018

Uit een onderzoek van het landelijk Nivel Panel Verpleging & Verzorging bleek dat verpleegkundigen meer ondersteuning willen bij cliënten die psychische problemen hebben.

Naast meer zorgverleners uit de GGZ in de wijk willen verpleegkundigen en andere zorgverleners ook betere samenwerkingsafspraken en betere doorverwijsmogelijkheden naar GGZ-voorzieningen. Ook zou een deel van de zorgverleners zelf bijgeschoold willen worden op het gebied van psychiatrische problematiek. Die oplossingen dragen de panelleden aan voor de knelpunten die ze signaleren in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen. 

Het onderzoek 
Iets meer dan duizend deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging hebben de inline vragenlijst ingevuld. Het Panel bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch opgeleide begeleiders en praktijkondersteuners die werkzaam zijn in de directe zorgverlening. De vragenlijst is ingevuld door zorgverleners die werkzaam zijn in de wijk of die te maken hebben met het organiseren van zorg voor mensen die zelfstandig wonen.

Knelpunten 
Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgverleners geeft aan dat er knelpunten zijn in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. Het gaat dan om mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, met als gevolg het risico dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Zorgverleners ervaren de meeste knelpunten bij mensen met psychiatrische problemen. Daarna volgen mensen die zorg mijden, mensen met verslavingsproblemen en mensen met multiproblematiek. 

Psychische problemen
De helft van de zorgverleners die werkzaam is de wijk, geeft aan dat ze in hun werk in aanraking komen met mensen die complexe psychische problemen hebben. Uit eerder onderzoek bleek al dat vier op de tien verpleegkundigen die in de wijk werken, het moeilijk vinden om de mensen met psychische of psychiatrische problemen in beeld te krijgen. Een op de zeven verpleegkundigen die in de wijk werken ervaart bij zichzelf een kennis‐ en vaardigheidstekort als het gaat om cliënten met psychische of psychiatrische problemen. 

Te weinig GGZ-professionals beschikbaar
Dat er te weinig GGZ-professionals beschikbaar zijn in de wijk, komt doordat de ambulantisering van de GGZ stagneert. Dat resulteert in "verstopte" GGZ-instellingen en lange wachtlijsten. Dat concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in haar onderzoek ‘Toezicht op de ambulante GGZ’. 

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.