Voor cliënten het enige contactmoment

zondag 12 april 2020

Voor sommige cliënten is de wijkverpleegkundige, thuishulp of begeleider de enige waar ze tijdens de coronacrisis contact mee hebben. De zorgaanbieders benadrukken dan ook dat juist in deze tijd zorg thuis enorm belangrijk en noodzakelijk is. Om deze reden is deze sector ook erkent als vitale sector in deze crisis.

Thuiszorg
De zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven ze de zorg thuis zoveel als mogelijk aanbieden. Dit betekent dat in sommige gevallen alleen de noodzakelijke zorg thuis wordt verleend. Waar nodig bieden de organisaties een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening aan. Zo zijn er voor coronapatiënten specifieke planningen en routes ingericht.
Eenzaamheid ligt op de loer
De titel van dit artikel zegt het al, maar voor veel cliënten is het contactmoment met een zorgprofessional het enige contactmoment dat zij hebben. Eenzaamheid ligt dan ook op loer. Een Mevrouw van 83 vertelt “Normaal gesproken kom ik mijn huis al niet meer uit in mijn eentje, want ik loop met een rollator. De thuiszorgmedewerker is op dit moment de enige persoon die ik zie. Ik ga dan in een andere ruimte zitten, om een besmetting te voorkomen. Zonder haar vervuilt mijn huis en ook krijg ik hulp bij het nemen van mijn medicijnen. Dat is heel belangrijk voor mij.” Zorgprofessionals doen dan ook hun uiterste best om cliënten te helpen waar mogelijk en ziekenhuizen en verpleeghuizen te ontlasten. Dit maakt juist de zorg aan huis enorm belangrijk en noodzakelijk in deze tijd.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.