Aanpassingen wet zorg en dwang nodig

maandag 5 juli 2021

Als zorgverlener heb jij als doel de best mogelijke zorg aan te bieden aan mensen die het nodig hebben. Helaas zijn de administratieve lasten door de Wet zorg en dwang onnodig hoog geworden voor verpleegkundigen. “Ook op diverse andere punten moet de wet beter.” schrijven beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en brancheorganisaties aan het ministerie van VWS.

Knelpunten
Een Michiel Kooijman, jurist bij branchevereniging ActiZ, vertelt in een interview met Nursing: “Een voor verpleegkundigen groot knelpunt in de Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over toestemming vragen voor het toepassen van onvrijwillige zorg.” Hij vertelt verder: “Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld het beheer van medicatie overnemen zonder dat de cliënt toestemming geeft. Of dit mag, moet in het zorgplan staan. De zorgverantwoordelijke, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, stelt het zorgplan op.

Maar bij onvrijwillige zorg moet elke zorgverlener iedere keer als ze bij de cliënt komt zelf een uitgebreide beoordeling doen. Is onvrijwillige zorg noodzakelijk, is de gekozen vorm de juiste, welke alternatieven zijn er, is er voldoende toezicht, enzovoort. Pas daarna mag ze eventueel het beheer van medicatie overnemen.”

Volgens Kooijman is de procedure ingewikkeld en tijdrovend. “Verpleegkundigen en andere zorgverleners moeten constant informatie herkauwen. En soms kan de zorgverlener die bij de cliënt is helemaal niet beoordelen of wat in het zorgplan staat nodig is. Denk aan een opgehoogde medicatiedosis.”

Een ander knelpunt dat Nursing omschrijft is bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie en privacy. Wordt een cliënt, die onder de Wzd, valt opgenomen in het ziekenhuis, moet het zorgplan worden gevolgd dat de zorgverantwoordelijke heeft opgesteld. Maar voor het delen van dat zorgplan is nog geen wettelijke basis.

Strafrechtelijke vervolgd
“Als een zorgverlener deze beoordeling niet volgens het boekje doet, kan dat voor haar flinke consequenties hebben. In de wet staat momenteel dat ze dan strafrechtelijk vervolgd kan worden. Dat benadrukken de partijen in de brief aan VWS.”Aldus Nursing.

Voorstel voor verbetering
Nursing schrijft naar aanleiding van het interview met Kooijman: “Het voorstel van de zorgpartijen: laat zorgverleners alleen beoordelen of het ‘ernstige nadeel’ waarvoor onvrijwillige zorg nodig is volgens het zorgplan er nog steeds is. Is het voor de veiligheid van de cliënt nodig dat de zorgverlener de medicatie beheert? Zo ja, volg het zorgplan. Zo nee, overweeg of de cliënt het eventueel met hulpmiddelen de medicatie zelf kan innemen.”

Wil je het volledige artikel lezen? Ga dan naar:
https://www.nursing.nl/wet-zorg-en-dwang-veel-aanpassingen-nodig/

Bron: https://www.nursing.nl/wet-zorg-en-dwang-veel-aanpassingen-nodig/

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.