Het advies van SER: minimum uurtarief van €30,00

woensdag 14 juli 2021

Op 2 juni publiceerde SER haar advies met betrekking tot de hervorming van de arbeidsmarkt. Ook de zelfstandige zorgverlener komt aan bod in het advies. Een van de adviezen betreft het uurtarief van de zzp’er. In dit artikel vertellen wij jou meer over het adviesrapport van SER!

Allereerst hebben ONL, AVV en VZN voorafgaand aan het advies onderhandeld over een nieuw sociaal akkoord. Ook deze was gericht op het hervormen van de arbeidsmarkt. Dit Sociaal Akkoord 2021 is gepresenteerd aan SER met de intentie dat dit akkoord gevolgd wordt in hun advies.
Het advies
Solopartners schrijft op haar website: “Het sociaal akkoord en het advies hebben vele raakvlakken, kijkend naar de gesignaleerde en huidige knelpunten. Ook de uitgangspunten die moeten leiden tot een oplossing hebben overeenkomsten. Het is opvallend om te lezen dat er over een aantal zaken wel brede maatschappelijke consensus bestaat die behoorlijk afwijkt van de huidige arbeidsrechtelijke regelingen en sociale voorzieningen. Wij zijn benieuwd wat er van al die plannen terecht gaat komen.”
AOV ook voor zelfstandigen
Alle partijen zijn het eens over een AOV voor alle werkenden, waaronder zzp’ers. Bovendien zijn de partijen het ook eens over de mogelijkheid voor zelfstandigen om een pensioen op te bouwen. Echter, de voorgestelde uitwerkingen verschillen hier.
Het bepalen van het uurtarief
Een groot verschil tussen de twee documenten betreft het uurtarief. Solopartners schrijft: “We zien ook verschillen in de twee documenten. Het SER adviseert een minimum uurtarief voor zzp’ers van € 30,00 à € 35,00 per uur. Onder dat uurtarief zou er mogelijk sprake zijn van een loondienstverband.

VZN is het met dat advies absoluut niet eens, en pleit voor een wettelijke definitie van een zzp’er en vrijheid om het eigen uurtarief te bepalen. Het verschil in standpunt laat zich mogelijk verklaren door het feit dat VZN niet betrokken is geweest bij het SER-advies, ondanks herhaaldelijke verzoeken om daarover mee te mogen praten.”

Het doel van zowel het Sociaal Akkoord 2021 als het advies van SER is om de kabinetsformatie te beïnvloeden. Het is een kwestie van afwachten wat het nieuwe kabinet gaat doen met de voorstellen en hoe de eventuele uitwerkingen daarvan eruit komen te zien.

Bron: https://www.solopartners.nl/nieuws/ser-advies-minimum-uurtarief-van-e30-a-e35-per-uur/

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.