WRR: Keuzes in de zorg noodzakelijk

maandag 27 september 2021

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schrijft in haar advies: “Als er geen scherpe keuzes worden gemaakt, zijn de zorgkosten in 2060 verdriedubbeld.” Dit advies kwam uit op 15 september 2021. In dit artikel vertellen we je meer over het advies van het WRR.

Algemene salarisverhoging te kostbaar
Naast enorme kostenstijging zal 1 op de 3 werkenden werkzaam moeten zijn in de zorg. Dat is momenteel 1 op de 7. “De WRR denkt niet dat dit haalbaar is. Vanuit deze gedachte adviseren zij om de kosten in verhouding tot de efficiëntie van de behandelingen te toetsen. En daarop keuzes te maken in de soorten zorg en behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering.” schrijft Solopartner op hun website.

“Een ander advies is om de kosten van verpleeghuiszorg voor een groter deel te laten voldoen door de cliënt. Een algemene salarisverhoging in de zorg ziet de WRR ook niet zitten, aangezien dit te kostbaar is.”
Advies in formatiebesprekingen
De inhoud van het advies staat haaks op het breed gedragen pleidooi om meer geld uit te trekken voor de zorg en de salarissen in de zorg. Het advies zal ongetwijfeld worden meegenomen in de formatiebesprekingen voor een nieuwe regering.
Keuzes maken
Solopartners schrijft verder: “Omdat de WRR goed begrijpt dat de kans bestaat dat de politiek er niet in zal slagen om scherpe keuzes te maken, wijst de WRR erop dat het niet maken van keuzes uiteindelijk ook een keuze is met daarbij behorende gevolgen. De WRR waarschuwt de politiek daarmee expliciet dat het laten exploderen van de zorgkosten en het uit de hand laten lopen van het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, uiteindelijk ook het gevolg is van een eventuele keuze om geen keuzes te maken.”
Hoeveelheid werk in de zorg blijft
Het ziet er niet naar uit dat de hoeveel werk in de zorg op korte termijn zal afnemen. De mogelijkheden om als zzp’er in de zorg voldoende opdrachtgevers en werk te vinden, zullen dan ook niet afnemen.

Bron: Solopartners

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.