Meldplicht Wtza: Meld je op tijd aan

dinsdag 12 oktober 2021

In een eerder artikel vertelden we over het hoofddoel van de toetredingsregels en deelden we meer informatie over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). In dit artikel behandelen we de meldplicht voor bestaande en nieuwe zzp’ers in de zorg.

Doel Wtza
Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.
Meldplicht voor zelfstandige zorgaanbieder
Solapartners schrijft over de wet: "Voor de zelfstandige zorgaanbieder houdt de Wtza enkel een meldplicht in. Deze meldplicht is bedoeld voor alle zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders om alle werkzame aanbieders in beeld te krijgen voor de IGJ. De IGJ kan op deze manier beter haar taak van toezicht uitvoeren en de zorgaanbieders beter bewust maken van de (kwaliteits-)eisen."

Zelfstandige zorgaanbieders die willen starten, moeten zich voor hun start goed voorbereiden. "Als je na 1 januari 2022 wil starten, dan moet je je volgens de Wtza als zorg- of jeugdhulpaanbieder vóór die start gemeld hebben. Als je al als zzp’er actief bent dan ben je verplicht om je vanaf 1 januari 2022, maar vóór 1 juli 2022 te melden. Meld je je niet, of meld je je te laat als startende of reeds actieve zzp’er in de zorg, dan kun je een boete krijgen." Een boete kan oplopen tot € 21.750.

Wanneer je al een zelfstandige zorgverlener bent, is de kans groot dat de CIBG je al heeft toegevoegd heeft aan het register. Je kunt controleren of je al opgenomen bent met behulp van de volgende link: https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl

1 januari 2022
De meldplicht gaat in op 1 januari 2022. Echter, nieuwe zorgaanbieders krijgen nu al een brief waarin staat dat ze zich moeten melden. Strikt genomen hoeft dat nu nog niet. Als je voor 1 januari 2022 start als zelfstandige, heb je tot 1 juli 2022 de tijd om te melden. Wij adviseren je om je op tijd aan te melden.

Wil jij (alvast) voldoen aan de meldplicht? Dit kan via de website van het CIBG.
Vergunningsplicht
Naast de meldplicht is het voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners vanaf 1 januari 2022 ook verplicht om een vergunning te hebben om zorg te mogen verlenen. "Indien je als zorgaanbieder al beschikt over een Wet toetreding zorginstellingen (Wtzi)- toelating hoef je niets te doen," schrijft Solopartners. Heb je nog geen Wtzi-vergunning maar dien je wel een Wtza-vergunning te hebben? Dan dien je die voor 1 januari 2024 aan te vragen. Voor meer informatie over de vergunningsplicht verwijzen we naar dit artikel van Solopartners.

Solopartner laat weten dat voor zzp’ers geen vergunningplicht geldt. "Het werken in opdracht van een zorgaanbieder die haar zaken niet op orde heeft, kan uiteindelijk natuurlijk wel gevolgen hebben wanneer de vergunning wordt ingetrokken of een zorgaanbieder maatregelen moet treffen om de vergunning niet te verliezen. Indirect kun je als zzp’er dan toch worden geconfronteerd met de vergunningplicht van de Wtza."
Jaarverantwoording
Een andere eis is de jaarverantwoording. Deze is bedoeld als instrument voor de NZa om te controleren op een eerlijke en professionele bedrijfsvoering. Deze is openbaar en de NZa zal onder andere meer gaan controleren op een transparante financiële bedrijfsvoering en op het verbod op een winstoogmerk. Deze verplichting geldt in beginsel voor alle zorgaanbieders, behalve solisten, zzp’ers, medewerkers en individuele maten en vennoten, deze zijn uitgesloten. Zzp'ers met een B.V. moeten wél jaarlijks verantwoording afleggen, maar worden weer niet gecontroleerd op het winstoogmerk. Zowel voor bestaande als nieuwe zorgaanbieders geldt dat 2022 het eerste jaar is waarover verantwoording moet worden afgelegd.
Bestuursstructuur
Voor eerstelijns zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners gaan eisen gelden met betrekken tot het bestuur van de onderneming. Goede zorg verlenen moet met behulp van de eisen de kerntaak worden van de organisatie. "Deze zorgaanbieders dienen vanaf 1 januari 2022 te beschikken over een intern toezichthoudend orgaan van ten minste 3 personen. Voor bestaande aanbieders die nog niet over een toezichthouder beschikken geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Dit moet voor 1 januari 2024 geregeld zijn. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij direct een toezichthoudend orgaan moeten aanstellen."


Links:

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.