Ziekteverzuim grootste uitdaging in de zorg op dit moment

woensdag 2 maart 2022

Het NZa schrijft dat de operatiecapaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen iets is afgenomen door het hoge ziekteverzuim. In week 7 waren er 13% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Deze week (peildatum 21 februari) is dat 15%. Daarentegen neemt het aantal ziekenhuizen dat weer volledig planbare zorg levert toe. In dit artikel vertellen we je meer over de gevolgen van het ziekteverzuim op de (kritieke) planbare zorg.

Ziekteverzuim en druk in cijfers
Het ziekteverzuim en de ervaren druk binnen de zorg blijft hoog en dat blijkt uit de cijfers die gepubliceerd werden door het NZa. Zij schrijven: "Op de IC is het verzuim licht toegenomen van 10,1% naar 10,3%. In de kliniek nam het ziekteverzuim na de stijging van vorige week iets af. Van 10,6% naar 10,4%. Ook in de rest van de zorgketen, zoals bij de huisartsen en in de thuiszorg, zijn veel zorgprofessionals ziek.

De ervaren druk op de IC’s is licht gedaald ten opzichte van vorige week, van 2,4 naar 2,3. Dit is gemeten op een schaal van 5 waarbij 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Op de verpleegafdelingen bleef de druk gelijk; 2,5."

Aantal ziekenhuizen planbare zorg neemt toe
Uit de informatiekaart Druk op de zorg blijkt ook dat 68 van de 73 ziekenhuizen de kritieke planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Dit aantal is gelijk aan week 7. De planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, is daarentegen in veel ziekenhuizen nog steeds afgeschaald. Vorige week gaven 18 ziekenhuizen aan de planbare zorg weer volledig te leveren. Deze week zijn dit er 20.
Huisartsenzorg en thuiszorg niet extra belasten
Doordat de planbare zorg weer wordt opgeschaald, moet er rekening mee gehouden worden dat er geen extra druk komt op vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en thuiszorg. Echter blijkt uit onderzoek dat er momenteel veel van deze zorgprofessionals ziek thuis zitten. Daardoor blijft het ziekteverzuim op dit moment de grootste uitdaging binnen de zorg. Daarnaast krijgt de NZa signalen van huisartsen en thuiszorgaanbieders dat zij meer druk ervaren als gevolg van het aantal patiënten dat met Covid-19 ziek thuis zit. De NZa is gestart met een traject om ook meer cijfers over de druk op de huisartsenzorg en thuiszorg te verzamelen.

Bronnen:
nza.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.