Startersregeling voor zzp'ers in de zorg

woensdag 30 maart 2022

Op 11 maart heeft het kabinet besloten dat er 35 miljoen euro beschikbaar komt voor steunmaatregelen ten behoeve van startende ondernemers die niet in aanmerking komen voor andere corona steunmaatregelen. In dit artikel vertellen we je meer over de TVL-Startersregeling.

Regeling voor gestarte zzp’ers in de zorg
Een grote groep ondernemers komt niet in aanmerking voor de TVL-regeling en om deze reden hebben diverse partijen, waaronder het VZN, zich hard gemaakt voor steunmaatregelen voor startende ondernemers. De overheid heeft de roep om steun gehoord en heeft de TVL-Startersregeling in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoelt voor ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 zijn gestart met hun onderneming en die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het pakket wordt momenteel verder uitgewerkt en wordt daarna opengesteld voor aanvragen.

Solopartners, één van de oprichter van VZN, schrijft: "We zijn blij dat de oproepen tot ruimere steunmaatregelen succes hebben gehad. Tegelijkertijd stelt VZN terecht dat het kabinet er hiermee nog niet is. Een regeling voor alle zelfstandige ondernemers die niet voor TVL in aanmerking komen is nog steeds dringend gewenst. Door de eis van die ingang valt het merendeel van de zzp’ers, dus ook de zzp’ers in de zorg, buiten de boot waar het de steunmaatregelen betreft. Doordat niet alleen starters zijn getroffen gedurende de laatste lockdown en de bijkomende maatregelen, maar ook veel andere ondernemers zwaar gedupeerd zijn, is het hard nodig dat deze groep ondersteuning krijgt"

We zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze steunmaatregelen.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.