STAP-budget ook voor zelfstandigen in de zorg

donderdag 31 maart 2022

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling voor zowel werkzoekenden als werkenden. De nieuwe regeling is sinds 1 maart in werking getreden en kan voor jou als ondernemer interessant zijn. Deze subsidie bied je namelijk de mogelijkheid om een tegemoetkoming in je scholingskosten te ontvangen. In dit artikel vertellen we je meer over het STAP-budget en over hoe jij deze subsidie aan kan vragen.

STAP-budget
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is onderdeel van het overheidsinitiatief 'een leven lang ontwikkelen'. Vanuit de STAP-regeling komt jaarlijks subsidie beschikbaar voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is voor alle werkenden en werkzoekenden. Dus ook jij als ondernemer kan gebruik maken van deze regeling mits je voldoet aan de voorwaarden.
Voorwaarden STAP-budget
Om aanspraak te kunnen maken op het STAP-budget moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
  1. Je bent tenminste 18 jaar, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd is én recent zeker zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.
  2. Je hebt geen recht op studiefinanciering.
Bedrag STAP-budget
Het STAP-budget dat wordt uitgekeerd is maximaal € 1.000,- inclusief BTW per jaar en nooit hoger dan het bedrag dat de scholingsactiviteit daadwerkelijk kost.
Wanneer jouw scholingsactiviteit € 500,- kost en je hebt recht op het STAP-budget dan wordt dus € 500,- betaald. Kost jouw scholingsactiviteit meer dan € 1.000,- dan wordt € 1.000,- uit deze regeling betaald en draag je de kosten boven dit bedrag zelf.
Een subsidie uit het STAP-budget ontvang je eenmaal per jaar ongeacht de hoogte van de subsidie. Kost jouw scholingsactiviteit bijvoorbeeld € 750,- dan kun je niet op een later moment in hetzelfde jaar aanspraak maken op de resterende € 250,-.
Beperkte budgetten
De overheid stelt een beperkt aantal budgetten beschikbaar die ieder jaar per tijdvak van twee maanden beschikbaar worden gesteld. Wanneer het budget voor een tijdvak op is, kun je in het nieuwe tijdvak jouw aanvraag voor het STAP-budget (opnieuw) indienen.

Het budget van het huidige tijdvak (1 maart t/m 30 april 2022) is inmiddels op. De volgende periodes starten op 1 mei 2022, 1 juli 2022, 1 september 2022 en op 1 november 2022.
Dien jouw aanvraag op of zo snel mogelijk na de ingangsdatum van het (nieuwe) tijdvak in om er zeker van te zijn dat je subsidie ontvangt.

Aanvragen STAP-budget
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakte een stappenplan voor het aanvragen van een STAP-budget. We lichten de stappen hier kort toe.

1. Je start met een aanmelding voor de scholingsactiviteit die is opgenomen in het scholingsregister via stapuwv.nl.
2. De opleider stuurt jou een digitaal STAP-aanmeldbewijs.
3. In het STAP-portaal vraag je jouw STAP-budget aan (hiervoor heb je het STAP-aanmeldbewijs nodig).
4. Na goedkeuring door het UWV* betalen ze het STAP-budget uit aan de opleider.
5. Start scholingsactiviteit (binnen drie maanden na afloop van de activiteit controleert het UWV of de scholing is afgerond en of aan alle voorwaarden is voldaan).

*het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de subsidieregeling uit
Let op: tussen het aanvragen en starten van de opleiding moet in ieder geval vier weken en mag maximaal drie maanden (na afloop aanvraagtijdvak) zitten.

Wil je graag meer informatie over het STAP-budget?
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/02/21/kennisdocument-stap-budget

Bronnen:
rijksoverheid.nl
solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.