Her-registreren BIG-register wordt makkelijker

donderdag 12 mei 2022

Minister Kuipers heeft bekendgemaakt dat hij de tweejaars-werkonderbrekingseis uit de Wet BIG wil halen. Het vervallen van deze eis zou een positief effect moeten hebben op het behouden van belangrijke zorgverleners. Daarnaast moet het ook ruimte geven aan uitgestroomde zorgverleners die graag opnieuw een bijdrage aan de zorg willen leveren.

Herregistratie
Elke vijf jaar moet je je als BIG-geregistreerde zorgverlener herregistreren in het BIG-register. Om je te kunnen herregistreren, moet je voldoende werkervaring hebben. Er wordt voor bijvoorbeeld een verpleegkundige een urennorm van 2.080 uur in een periode van vijf jaar gehanteerd. In deze periode van herregistratie (vijf jaar) ben je dus verplicht te voldoen aan de voor jou geldende urennorm. De tweejaars-werkonderbrekingseis betekent dat je jouw werkzaamheden in de zorg maximaal twee aaneengesloten jaren mag onderbreken in die vijf jaar. Als je niet voldoet aan de urennorm, kan jouw herregistratie pas na een scholingstraject verlengd worden.
Vervallen Tweejaars-werkonderbrekingseis
De tweejaars-werkonderbrekingseis belemmert het behoud van ervaren zorgverleners. Het kan juist leiden tot uitstroom van belangrijke zorgverleners en dit is een ongewenste situatie. Daarom heeft VWS in oktober toegezegd deze eis geheel of gedeeltelijk te schrappen. Minister Kuipers heeft in zijn brief van februari inmiddels toegezegd de tweejaars-werkonderbrekingseis in zijn geheel te schrappen uit de Wet BIG. De verwachting is dat in het najaar van 2022 het wijzigingsbesluit gepubliceerd wordt, zodat de wijziging 1 januari 2023 kan ingaan.

Meer informatie over de Wet BIG vind je op de website van de overheid.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.