Wet meer zeggenschap voor verpleegkundigen aangenomen

woensdag 8 juni 2022

Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Judith Tielen (VVD) presenteerden een initiatiefwet aan de Tweede Kamer met als doel meer zeggenschap te creëren voor verpleegkundigen. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu voorgesteld aan de Eerste Kamer.

De wens om zeggenschap vast te leggen
Corinne Ellemeet en Aukje de Vries trokken al sinds 2020 samen op in de wens om het zeggenschap van zorgverleners vast te leggen. Dat deden zij met een wetsvoorstel voor aanpassing van artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De Vries werd echter in januari staatssecretaris Toeslagen en Douane, maar Judith Tielen nam haar plaats in.

In artikel 3 staat beschreven wat kwaliteit van zorg is. Daar wordt nu aan toegevoegd dat zorgverleners altijd op de hoogte moeten zijn van de wijze waarop zorg wordt verleend in de organisatie. Verpleegkundigen en verzorgenden worden nu niet standaard meegenomen in de besluitvorming daarover, terwijl zij wel de kennis en expertise hebben en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Uitgesteld
De behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd steeds uitgesteld in verband met de coronacrisis. Nu het wetsvoorstel is aangenomen, gaat het door naar de Eerste Kamer. Ellemeet en De Vries regelden in november via een amendement op de Zorgbegroting 2022 wel alvast 10 miljoen euro voor verbetering van zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens Ellemeet is meer zeggenschap dringend nodig. Zorgverleners kunnen namelijk zelf het beste inschatten hoe ze goede zorg kunnen leveren.

Bron: nursing.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.