Verpleegkundige krijgt grotere rol in herziene richtlijn palliatieve sedatie

dinsdag 19 juli 2022

De nieuwe richtlijn palliatieve sedatie is recent herzien en vervangt hiermee de versie uit 2009. In dit artikel vertellen we je meer over hoe de rol van de verpleegkundige bij palliatieve sedatie is veranderd.

Niet alleen lichamelijke symptomen
Met de herziene richtlijn palliatieve sedatie is palliatieve sedatie nog steeds alleen mogelijk bij één of meerdere onbehandelbare symptomen die leiden tot ondraaglijk lijden. Wel wordt sterker benadrukt dat dit lijden niet alleen lichamelijk maar ook existentieel kan zijn. De richtlijn schrijft: ‘Als existentieel lijden niet meer valt te verlichten door bijvoorbeeld gesprekken of spirituele ondersteuning, kan ook dit lijden refractair zijn’,

Verpleegkundigen krijgen grotere rol
Naast de symptomen is er ook gekeken naar de rol van de verpleegkundige. De richtlijn stelt dat het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie hoort bij goede palliatieve zorg en daarbij spelen verpleegkundigen (net als verzorgenden) een belangrijke rol. ‘Zij zijn op basis van hun observatie, metingen en/of registratie vaak goed in staat om de wens en/of noodzaak voor palliatieve sedatie mede te signaleren en te onderbouwen,’ aldus de richtlijn.

Levomepromazine kan eerder voorgeschreven

Ook het doseringsschema van medicatie is aangepast. Zo ziet de herziene richtlijn ruimte voor eerdere toepassing van levomepromazine (Nozinan®). Standaard voegen artsen levomepromazine toe als ze 20 mg midazolam per uur geven.
De richtlijn schrijft: ‘Maar gezien de anti-emetische, analgetische, antipsychotische en sedatieve eigenschappen kan levomepromazine eerder aangewezen zijn wanneer midazolam onvoldoende effect heeft op de aanwezige refractaire klachten, met name delier, misselijkheid/braken en pijn.’

Sedatie moet proportioneel zijn en zorgvuldig gemonitord worden
Alle betrokken zorgverleners moeten vooraf een plan opstellen met de criteria waarop gemonitord moet worden, de observatiepunten en de wijze van registratie. De verpleegkundige moet bijvoorbeeld al vóór het starten van palliatieve sedatie weten wanneer ze de arts moet bellen en op welk nummer.

Palliatieve sedatie en verpleegkundig specialisten
Volgens de Richtlijn Palliatieve Sedatie mag alleen een arts de indicatie voor palliatieve sedatie stellen, terwijl dit in de praktijk ook door verpleegkundig specialisten gebeurt.
Daarom gaat V&VN een leidraad ontwikkelen over het stellen van de indicatie voor palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten. Deze leidraad is nodig om verpleegkundig specialisten duidelijkheid te bieden en goede patiëntenzorg te waarborgen. De leidraad is voor verpleegkundig specialisten een aanvulling op de multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie.

Wil je meer informatie over deze nieuwe richtlijn?
Ga dan naar: https://www.nursing.nl/herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie-verpleegkundige-krijgt-grotere-rol/

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.