Heb jij al voldaan aan de meldplicht Wtza?

woensdag 20 juli 2022

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe wet in het leven geroepen, namelijk de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Het is als zzp’er in de zorg in veel gevallen verplicht om te voldoen aan deze wet, maar heb jij het al geregeld?

Meldplicht voor 1 juli
Als je voor 1 januari 2022 al actief was als zzp’er in de zorg en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, moest je je voor 1 juli aanmelden bij het CIBG om te voldoen aan de meldplicht van de Wtza.

Gevolgen niet voldoen aan Wtza
Het niet voldoen aan de meldplicht wordt bestraft met een bestuurlijke boete van maximaal € 21.750. Onduidelijk is nog of die boete direct wordt opgelegd of dat eerst een aanwijzing wordt gegeven met een termijn om alsnog te melden. Dit geldt voor alle zorgaanbieders, ongeacht wanneer je gestart bent.

Heb jij je nog niet gemeld?
Je kunt je melden door naar toetredingzorgaanbieders.nl te gaan. Let hierbij op dat je je alleen aan kunt melden wanneer je in het bezit bent van een eHerkenning. Bovendien heb je minimaal beveiligingsniveau EH2+ nodig om je te kunnen melden. Het melden is eenmalig, tenzij er iets verandert aan je gegevens of de zorg die jij levert. Verandert er iets aan jouw situatie? Dan dien je de melding aan te passen en met je eHerkenning weer in te loggen bij het CIBG.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.