Fraude met valse diploma's

donderdag 21 juli 2022

RTL Nieuws kwam vorige week met een exclusief artikel over valse diploma's en VOG's in de zorg. We lichten graag kort toe wat wij doen om fraude tegen te gaan en op te sporen en hoe we tegelijkertijd proberen om alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Zzp'ers in de zorg zijn gewend om hun documenten te moeten overleggen aan zorgorganisaties of bemiddelende partijen. Bij weinig andere beroepen is het normaal om een mapje documenten te hebben om te laten zien voor je ergens aan de slag kunt. Vroeger ging dit altijd op papier en op kantoor. Maar tegenwoordig gaat er steeds meer uitsluitend online. Dat is efficiënter en sneller.

Wat daarbij echter niet uit het oog verloren mag worden is de betrouwbaarheid door controle op echtheid. Bij veel partijen kunnen zzp'ers eigen scans uploaden. Bij ons kan dit niet, soms tot ergernis van zzp'ers.
Waarom moet dit bij jullie zo omslachtig? Ik kan elders gewoon mijn documenten uploaden en dan is het klaar.

Digitaal uittreksel
Er zijn meer documenten die benodigd zijn, maar we beperken het in dit artikel tot het diploma en VOG. Verpleegkundigen (MBO en HBO) moeten in het BIG-register staan. Dat is voor die doelgroep een voorwaarde en een belangrijk gegeven in de controle. Het risico op fraude is daarom groter op het niveau MBO 2 of MBO 3 Verzorgende IG. Er is geen centraal register zoals het BIG-register voor deze groep om te controleren. Het hangt dus voor een belangrijk deel af van het diploma. MBO diploma's behaald vanaf het jaar 2007 zijn opgenomen in het digitale diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Heeft iemand het diploma toen of daarna behaald, moet men dus een uittreksel kunnen laten zien.

Koppeling met DUO
De uittreksels zijn al jaren te downloaden voor iedereen die in het online register is opgenomen. Partijen die serieus bezig zijn met screenings vragen dit uittreksel dan ook op. Het uittreksel is een PDF bestand welke digitaal is ondertekend door DUO. DUO geeft uitleg hoe deze op een juiste wijze te controleren. Het is echter arbeidsintensief en daarnaast kan de zzp'er het document ook verkeerd opslaan, waardoor het certificaat dat de echtheid bewijst verloren gaat.

Sinds dit voorjaar hebben wij daarom een koppeling met het DUO Diplomaregister. De zzp'er kan in een proces van een aantal klikken het digitale diploma overzetten naar Duobus. De kans dat er iets mis gaat bij het opslaan is hiermee weggenomen. Ook is het eenvoudiger, men hoeft niet in de weer met een bestand.

Deze video wordt gehost door YouTube (www.youtube.com). Als je klikt op deze afbeelding wordt de video geladen en ga je akkoord met de voorwaarden van YouTube.
Oude diploma's
Helaas zijn oudere diploma's dus niet opgenomen in het digitale register. Maar ook in dat geval accepteren wij geen eigen gemaakte scan. Het is te eenvoudig om een digitaal bewerkt exemplaar te maken. In deze gevallen wordt het originele exemplaar op papier door ons aan huis gescand. Daarnaast worden er in deze gevallen extra controles uitgevoerd welke we omwille van de fraudeurs niet prijsgeven.

Originele VOG
De VOG is nog altijd alleen op papier beschikbaar en alleen voor de aanvrager zelf. Een werkgever kan dus niet van Justis bericht krijgen over de verklaring. Ook hier is er dus risico op vervalsing, zeker bij een zelf aangeleverde scan. Het papieren document bevat echtheidskenmerken. Dit document wordt dan ook door ons aan huis gescand, of de zzp'er kan de VOG naar ons opsturen per post. Wij voeren de controle op echtheid uit met onder andere UV-licht. We hebben hier een antwoordnummer voor zodat de zzp'er geen postzegel hoeft te regelen. De VOG sturen we overigens ook weer terug zodat deze weer hergebruikt kan worden. Op deze manier maken we het proces zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Wtza
Sinds deze maand is het voor zzp'ers verplicht om in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) te zijn opgenomen. De meeste zzp'ers die correct bij de KVK staan ingeschreven, zijn automatisch opgenomen. Nieuwe zzp'ers moeten zich melden of krijgen een uitnodiging zich te melden na inschrijving bij de KVK. Hoewel het voor zorgorganisaties of bemiddelende partijen niet verplicht is om de zzp'er hierop te controleren, doen wij dit uiteraard wel. Na kort overleg met het CIBG zijn wij de ontwikkeling gestart om alle zzp'ers automatisch te controleren. De zzp'er hoeft hier niets voor te doen. Op die manier hebben we weer een extra indicator zonder dat dit administratieve handelingen voor zorgverleners oplevert.

Tot slot
In het artikel van RTL Nieuws is te lezen dat er zelfs partijen zijn waar je als zzp'er geen enkele controle krijgt. We willen zorgorganisaties dan ook oproepen om te vragen naar de controles die de bemiddelende partij of platform uitvoert en of ze deze documenten ook zelf kunnen inzien. In Duobus hebben zorgorganisaties volledige toegang tot alle documenten van de zzp'ers waarmee zij werken. Ook kunnen zorgorganisaties precies fine-tunen welke eisen er gesteld worden aan de documenten. Bijvoorbeeld hoe oud een VOG exact mag zijn. Voor zzp'ers geldt hier namelijk geen exacte termijn voor en zo geven wij zorgorganisaties de ruimte om hierin hun beleid vorm te geven.

Duobus (Webredactie)

De webredactie van Duobus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op Duobus.