Kinderopvangtoeslag ook mogelijk voor zzp'ers

dinsdag 6 september 2022

Wist je dat je als zelfstandige in de zorg aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag? Om aanspraak te kunnen maken moet je namelijk ‘geld verdienen met je werk en hierover belasting betalen.’ Dit kan zowel in loondienst als in ondernemerschap. In dit artikel vertellen we je meer over de kinderopvangtoeslag voor zzp’ers.

Kinderopvangtoeslag in het algemeen
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van je kind(eren). De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van bijvoorbeeld jouw inkomen, of er wel of geen toeslagpartner is, het aantal kinderen en natuurlijk het aantal uren dat kinderen naar de opvang gaan.

Inkomen als uitgangspunt
De Belastingdienst neemt jouw toetsingsinkomen als uitgangspunt voor het berekenen van de toeslag. Dit is niet de winst uit jouw onderneming, maar het verzamelinkomen voor belasting. Dit bereken je als volgt: brutowinst – zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Wanneer je een toeslagpartner hebt, worden beide verzamelinkomens bij elkaar opgeteld.

Jouw inkomen kan wisselen. Omdat de toeslag hier wel op wordt gebaseerd, is het belangrijk een realistische schatting van het inkomen door te geven. De Belastingdienst heeft hier deze informatie over gepubliceerd. Voor zzp’ers is het beter het inkomen hoog in te schatten. Hiermee voorkom je een eventuele terugbetaling van te veel ontvangen toeslag.

Werkuren
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is ook afhankelijk van jouw werkuren. Alle uren die je besteedt aan jouw onderneming reken je als werkuren. Houd van deze uren een agenda bij zodat je een duidelijk overzicht hebt. Bij een controle kan de Belastingdienst hiernaar vragen.
Stopt jouw onderneming of werk je tijdelijk niet dan behoud je nog drie maanden het recht op kinderopvangtoeslag. Het (tijdelijk) stoppen moet wel worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Berekenen opvanguren
Naast het berekenen van het verzamelinkomen is het verstandig om het aantal opvanguren waarvoor je kinderopslagtoeslag kunt ontvangen te berekenen. Dit kan via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/hulpmiddel-maximum-aantal-opvanguren-kinderopvangtoeslag-berekenen

Toeslagen tijdens (zwangerschaps)verlof
Tijdens jouw verlof (bijvoorbeeld bij zwangerschap) heb je recht op kinderopvangtoeslag voor het aantal uren dat je voor je verlof werkte.

Tijdelijk stopzetten van de toeslag
Wanneer je tijdelijk geen gebruikmaakt van de kinderopvang, zet je het aantal opvanguren op nul uur. Stopzetten en later weer opnieuw aanvragen, is niet nodig.

Wil je meer weten over kinderopvangtoeslag voor zelfstandigen in de zorg?
Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.