Voormalig verpleegkundigen mogen niet meer zelfstandig werken

vrijdag 21 oktober 2022

In maart 2020 besloot Minister Bruno Bruins dat voormalig verpleegkundigen en artsen onder bepaalde voorwaarden weer aan de slag mochten in de zorg zonder zich opnieuw te registreren in het BIG-register. Het verloop van de COVID-19-pandemie laat volgens deskundigen inmiddels een gunstig beeld zien en om deze reden is er besloten dat voormalig verpleegkundigen niet meer zelfstandig voorbehouden handelingen mogen verrichten en ook geen opdrachten hiertoe mogen geven. We vertellen je hierover meer in dit artikel.

Te kort aan personeel in de zorg
De uitzondering werd in het voorjaar van 2020 gemaakt omdat de inzet van extra personeel hard nodig was in de zorg voor het bestrijden van de COVID-19-uitbraak. Volgens het ministerie is de situatie veranderd en laat het verloop van COVID-19 een gunstig verloop zien. Daarmee is de druk op crisiszorg afgenomen en om deze reden is het besluit herzien.
Voormalig personeel nog wel inzetbaar
Via de opdrachtconstructie uit de Wet BIG kunnen voormalig verpleegkundigen en artsen nog wel worden ingezet in de zorg. Zij mogen dan in opdracht van een BIG-geregistreerde zorgverlener voorbehouden handelingen verrichten. Daarvoor is wel vereist dat de opdrachtgever deze persoon bekwaam acht om de handeling te verrichten en dat toezicht en tussenkomst waar nodig verzekerd zijn. Met andere woorden, de persoon die de voorbehouden handeling in opdracht gaat uitvoeren, moet over voldoende kennis en kunde beschikken om de handeling goed uit te kunnen voeren. Ook moet het geregeld zijn dat de opdrachtgever, wanneer nodig, advies kan geven of in kan grijpen.

Bron: nursing.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.